thai
eng
ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย จัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน
       SKT Dental Center เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ด้วยประสบการณ์
กว่า 30 ปี ให้บริการทางทันตกรรมโดยทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ
แต่ละสาขา ครบทุกสาขา

• ทันตกรรมจัดฟัน : จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบถอดได้
• ทันตกรรมปริทันต์ : รักษาโรคเหงือก
• ศัลยกรรมช่องปาก : ผ่าตัดฟันคุด ฟันฝัง
• ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ : รักษารากฟัน
• ทันตกรรมบูรณะ : ฟอกสีฟัน อุดฟัน ครอบฟัน
• ทันตกรรมประดิษฐ์ : ใส่ฟันปลอม รากฟันเทียม
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก

       เราให้ความสำคัญต่ออนามัยช่องปากและความปลอดภัยของคนไข้
เป็นอันดับแรก  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งระบบการทำให้ปราศ
จากเชื้อตามมาตรฐานสากลที่คุณวางใจ ได้ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง 
และบริการที่จริงใจเสมอมา
บทความทางทันตกรรมที่น่าสนใจ

 

เชื่อมโยง