จัดฟันกรณีฟันล่างครอบฟันบน

          การสบฟันปกติของคนเราจะมีฟันหน้าบนครอบฟันหน้าล่าง โดยเหลื่อมกันประมาณ 2-3 มม. (ภาพที่ 1)

          ในบางคนที่มีขนาดของขากรรไกรบน/ล่าง ไม่สัมพันธ์กัน โดยมีฟันหน้าล่างยื่นครอบฟันหน้าบน จะเรียกว่า เป็นการสบฟันผิดปกติแบบที่ 3 (class III malocclusion) โดยปกติสาเหตุของปัญหา มักจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรือบางคนอาจมีสาเหตุจากการสูญเสียฟันน้ำนมด้านหน้าข้างบนเร็วกว่ากำหนด ทำให้ฐานกระดูกขากรรไกรบนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร หรืออาจมีสาเหตุจากขนาด/ตำแหน่ง/การทำงานของลิ้น ผิดปกติ ทำให้ขากรรไกรล่างผิดปกติได้ การแก้ไขจะมีแนวทางแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็น

          1. การสบฟันผิดปกติแบบที่ 3 เทียม (Pseudo class III malocclusion) จะมีลักษณะและขนาดของขากรรไกรล่างปกติ แต่ขากรรไกรบนเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ (ภาพที่ 2) จึงดูเหมือนคางยื่น ทั้งๆที่ความเป็นจริงคือ เป็นเพราะขากรรไกรบนและฟันบนยุบกว่าปกติ ; แนวทางในการแก้ไขอาจจะใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นขากรรไกรบนให้เจริญเติบโตมาสัมพันธ์กับขากรรไกรล่าง

          2. การสบฟันผิดปกติชนิดโครงสร้างแบบที่ 3 (Skeletal class III malocclusion) ซึ่งจะพบ 2 กรณี คือ

          2.1) ขากรรไกรล่างยื่น/ใหญ่ ขากรรไกรบนปกติ (ภาพที่ 3) ; แนวทางในการแก้ไขในสมัยก่อนจะใส่อุปกรณ์ครอบคางเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง แต่ปัจจุบันเชื่อว่าวิธีนี้ไม่ค่อยได้ผล

          2.2) ขากรรไกรล่างยื่น/ใหญ่ ขากรรไกรบนเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ (ภาพที่ 4) ซึ่งการสบฟันกรณีแบบนี้จะมีความผิดปกติมากที่สุด ; แนวทางในการแก้ไขอาจจะใช้ทั้งเครื่องมือกระตุ้นขากรรไกรบน และยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง ซึ่งหวังผลเพื่อลดความรุนแรงของปัญหา และช่วยให้การแก้ไขเมื่อคนไข้โตเต็มที่แล้วยุ่งยากน้อยลง

          การแก้ไขเบื้องต้นดังที่กล่าวมานี้ ควรทำตั้งแต่เด็กยังอยู่ในช่วงฟันชุดผสม (ยังมีทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้เริ่มขึ้น อายุประมาณ 7-12 ปี) เพราะร่างกายของเด็กกำลังมีการเจริญเติบโต การจะกระตุ้นส่วนที่เจริญเติบโตน้อยกว่าปกติให้เติบโตมากขึ้น หรือยับยั้งส่วนที่เจริญเติบโตมากกว่าปกติ ก็จะได้ประโยชน์ในระยะนี้ แต่จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ มักจะต้องจัดฟันต่อด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นในช่วงฟันแท้ และบางกรณีก็ต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ซึ่งมักจะเป็นกรณีตามภาพที่ 3,4 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรนั้น มักจะเริ่มทำเมื่อร่างกายหยุดการเจริญเติบโตแล้ว (เพศหญิงประมาณอายุ 17 ปี เพศชายประมาณอายุ 19 ปี)

          การจะพิจารณาว่าในแต่ละคนควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาฟันล่างสบครอบฟันบนโดยวิธีจัดฟันอย่างเดียว หรือต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรนั้น จะประเมินจากสภาพการสบฟัน โครงสร้างใบหน้า ฟิล์มเอกซ์เรย์กระโหลกศีรษะด้านข้าง และประวัติทางพันธุกรรม

          การพิจารณาเบื้องต้น หากคนไข้สามารถเลื่อนฟันหน้าบน/ล่างให้ชนกันได้ มักจะสามารถจัดฟันโดยไม่ต้องผ่าตัดขากรรไกรได้ อย่างไรก็ตามถ้าพบว่าบุตรหลานมีการสบฟันผิดปกติลักษณะนี้ควรรีบพาไปพบทันตแพทย์จัดฟันตั้งแต่แรกๆ หากได้รับการแก้ไขเบื้องต้นก่อน จะช่วยบรรเทาให้ความรุนแรงลดลงได้

 

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!