ฟันปลอมแบบติดแน่น

          ฟันปลอม คือวัสดุที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการสูญเสียฟันในหลายประการ ทั้งด้านประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหาร ด้านบุคลิคภาพ รวมไปถึงช่วยกันช่องว่างที่เกิดจากการสูญเสียฟัน ไม่ให้ฟันข้างเคียงล้มเอียง เคลื่อนห่างจากกัน ฟันปลอมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และฟันปลอมแบบติดแน่น

          

ฟันปลอมแบบติดแน่น

          ฟันปลอมแบบติดแน่น ไม่มีส่วนของฐานฟันปลอมหรือตะขอ ทำให้การใช้งานสะดวกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมแบบถอดได้ มีความแข็งแรง สวยงาม แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

          1. ครอบฟัน คือ การบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปมากเกินกว่าจะอุดได้

1.1) กรณีที่รอยผุยังไม่ถึงโพรงประสาทฟัน ก็สามารถบูรณะด้วยการทำฟันครอบได้เลย

ครอบฟันปลอมภาพที่ 1. สูญเสียเนื้อฟันไปมากเกินกว่าจะบูรณะด้วยการอุดฟันอย่างเดียวได้

บูรณะภาพที่ 2. กำจัดเนื้อฟันที่ผุออกแล้วซ่อมแซมด้วยวัสดุอุดฟัน

หลังครอบฟันปลอมภาพที่ 3. บูรณะให้แข็งแรงด้วยการครอบฟัน

 

1.2) หากรอยผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันแล้ว ต้องรักษารากฟัน ทำให้ปลอดเชื้อ และอุดคลองรากฟันก่อน จึงใส่เดือยฟัน เพื่อเสริมให้รากฟันแข็งแรงยิ่งขึ้น ก่อแกนฟันขึ้นใหม่ แล้วจึงบูรณะด้วยการครอบฟัน

ใส่ฟันปลอมครอบฟันภาพที่ 1. ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน

ใส่ฟันปลอมภาพที่ 2. รักษารากฟันและใส่เดือยฟัน เพื่อเสริมความแข็งแรง

ใส่ฟันปลอมภาพที่ 3. บูรณะด้วยการครอบฟัน

 

          2. สะพานฟัน คือ การใส่ฟันแบบติดแน่นโดยใช้ฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้า/หลัง ของช่องว่างที่ถูกถอนไปเป็นหลักยึด ทันตแพทย์จะกรอฟันที่เป็นหลักยึดให้มีขนาดพอเหมาะ แล้วทำฟันครอบตั้งแต่ฟันหลักยึดซี่แรก+ฟันที่ใส่ในช่องว่าง+ฟันหลักยึดซี่สุดท้าย ติดเป็นชิ้นเดียวกัน เรียกว่า สะพานฟัน การใส่ฟันแบบนี้ผู้ป่วยจะรู้สึกสบาย ไม่รำคาญ ใช้งานได้ดี ทำความสะอาดเช่นเดียวกับการแปรงฟันตามธรรมชาติ และเพิ่มการใช้ไหมขัดฟันบริเวณใต้สะพานฟัน ข้อเสีย คือ ต้องกรอฟันธรรมชาติที่ใช้เป็นหลักยึด และถ้าทำความสะอาดไม่ดีพอ อาจเกิดฟันผุตามขอบฟันครอบได้

สะพานฟันสูญเสียฟันภาพที่ 1. แสดงการสูญเสียฟัน

สะพานฟันกรอฟัน

ภาพที่ 2. กรอแต่งฟันด้านหน้าและหลัง เพื่อใช้เป็นหลักยึด

ฟันปลอมสะพานฟัน

ภาพที่ 3. ทำฟันครอบตั้งแต่ฟันหลักยึดซี่แรก+ฟันที่ใส่ในช่องว่าง+ฟันหลักยึดซี่สุดท้าย ติดเป็นชิ้นเดียวกัน

สะพานฟันใส่ฟันปลอม

ภาพที่ 4. บูรณะด้วยการทำสะพานฟัน

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!