ฟันปลอมแบบถอดได้

          ฟันปลอม คือวัสดุที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการสูญเสียฟันในหลายประการ ทั้งด้านประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหาร ด้านบุคลิคภาพ รวมไปถึงช่วยกันช่องว่างที่เกิดจากการสูญเสียฟัน ไม่ให้ฟันข้างเคียงล้มเอียง เคลื่อนห่างจากกัน ฟันปลอมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฟันปลอมแบบถอดได้ และฟันปลอมแบบติดแน่น

          

ฟันปลอมแบบถอดได้

     

 1. ฟันปลอมถอดได้แบบฐานพลาสติก : มีความสวยงาม ราคาไม่แพง แต่ข้อเสียคือ อาจแตกหักได้ง่าย และมีความหนาของฐานพลาสติก จึงทำให้อาจเกิดความไม่ถนัดในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยลงเมื่อมีความคุ้นชินกับการใส่ฟันปลอม
  ฟันปลอมฐานพลาสติก1ฟันปลอมฐานพลาสติก2

     

 • ฟันปลอมถอดได้แบบฐานพลาสติกยืดหยุ่น : มีข้อดีด้านความสวยงาม กระชับ และไม่แตกหัก แต่ถ้าดูแลรักษาไม่เหมาะสมจะทำให้ฐานพลาสติกเสียความยืดหยุ่น หรือเปลี่ยนสีไปได้
  ฟันปลอมแบบฐานยืดหยุ่น

       

 • ฟันปลอมถอดได้แบบโครงโลหะ : มีความสวยงามและแข็งแรง ใช้งานสะดวกเพราะโครงโลหะจะเล็กและบางกว่าฐานพลาสติก ถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างดี จะสามารถใช้งานไปได้อย่างยาวนาน แต่มีข้อเสียคืออาจมองเห็นตะขอโลหะได้บ้าง
  ฟันปลอมถอดได้โลหะ1
  ฟันปลอมถอดได้โลหะ2
  ฟันปลอมแบบ removable bridge (RB) : เป็นการใส่ฟันปลอมถอดได้แบบโครงโลหะบริเวณฟันหลังเพียงซี่เดียวเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการใส่ฟัน
  ฟันปลอมชนิดRB

          

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้

 • ในช่วงแรกของการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ถ้ามีอาการเจ็บเหงือก เสียวฟันข้างเคียง เคี้ยวอาหารแล้วหลวมหรือกระดก ควรให้ทันตแพทย์แก้ไขให้เรียบร้อย ไม่ควรปล่อยปละละเลย หรือเลิกใส่ฟันปลอม ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาอื่นตามมาอีกได้
 • ควรถอดฟันปลอมออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
 • แปรงฟันปลอม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อขจัดคราบอาหาร และคราบหินปูนบนฟันปลอม
 • ไม่ควรใส่ฟันปลอมเวลานอน ให้แช่ฟันปลอมในน้ำสะอาด หรือน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอม
 • ฟันปลอมถอดได้แบบพลาสติก ควรระวังเรื่องการตกแตกหัก ส่วนฟันปลอมถอดได้แบบโครงโลหะ ถ้าตกจะทำให้ตะขอบิดเบี้ยวได้
 • ไม่ควรเคี้ยวอาหารแข็งหรือเหนียวเกินไป
 • ควรตรวจสุขภาพช่องปากและตรวจเช็คฟันปลอมเป็นประจำทุก 6 เดือน

          

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!