รากฟันเทียม

   คือ การใส่ฟันทดแทนตำแหน่งที่สูญเสียไปโดยการฝังโลหะไทเทเนียมลงในกระดูกขากรรไกรเพื่อใช้แทนรากฟัน แล้วทำฟันครอบบนรากฟันเทียมนั้นอีกทีหนึ่ง การใช้งานก็จะสะดวกสบาย สวยงาม และใช้ได้ดีเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ

ข้อดีของรากฟันเทียม

 • ไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติที่ใช้เป็นหลักยึดเหมือนการทำสะพานฟัน
 • แข็งแรง สวยงาม และใช้งานได้สะดวกเหมือนฟันธรรมชาติ
 • ทำความสะอาดเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ
 • ใช้งานได้นานปี

 

ข้อเสียของรากฟันเทียม

 • มีราคาแพง ขั้นตอนในการทำ หลายขั้นตอน
 • ต้องเลือกทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีเงื่อนไขเหมาะสมเป็นรายๆไป ไม่สามารถทำได้ทุกกรณี

 

ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม

   ทันตแพทย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนว่า การใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันตามธรรมชาติที่สูญเสียไปนั้นมีหลายวิธี เช่น ฟันปลอมแบบถอดได้ สะพานฟัน รากฟันเทียม ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ป่วยมีข้อมูลในการตัดสินใจอย่างครบถ้วน กรณีที่เลือกฝังรากฟันเทียม จะมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยการตรวจในช่องปาก ร่วมกับการ x-ray ดูลักษณะของกระดูกขากรรไกรและพิมพ์ฟัน เพื่อวางแผนการรักษา
 2. ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันไปเป็นเวลานาน ฐานกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งนั้นๆมักจะละลายตัว ยุบฝ่อลง บางกรณีทำให้ความหนาของกระดูกในตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอสำหรับการฝังรากฟันเทียมให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเสริมกระดูกในตำแหน่งนั้น (bone graft) ทั้งนี้ การฝังรากฟันเทียมในขากรรไกรบน บางกรณี ต้องผ่าตัดเพื่อยกผนังไซนัสขึ้น (sinus lift) ก่อนทำการเสริมกระดูก
 3. ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเปิดเหงือก เพื่อฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่เหมาะสม และเย็บปิดแผล การสมานตัวของกระดูกกับรากฟันเทียมจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ระหว่างนี้ถ้าเป็นฟันหน้า ทันตแพทย์จะทำฟันปลอมแบบชั่วคราวให้ผู้ป่วยก่อน
 4. เมื่อรากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรแล้ว ทันตแพทย์จะทำการใส่เดือยรองรับครอบฟัน (abutments) เข้ากับรากฟันเทียม
 5. ทำฟันครอบแบบถาวรบนรากฟันเทียม เพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

 

 

รากฟันเทียมใช้งานได้นานเท่าไร

   ในกรณีที่ผู้ป่วยดูแลรักษาอนามัยช่องปาก และมาติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ รากฟันเทียมสามารถคงอยู่ในช่องปากได้ประมาณ 10-20 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น

 

ผู้ที่ไม่เหมาะเข้ารับการรักษา

 • เด็กและวัยรุ่นตอนต้น ที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรอยู่
 • ผู้ที่มีลักษณะการสบฟันที่ไม่เหมาะสมกับการฝังรากฟันเทียม
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • ผู้ที่มีปัญหาโรคเลือด ที่ไม่เหมาะจะทำการผ่าตัดในช่องปาก
 • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิต้านทาน หรือมีปัญหาติดเชื้อได้ง่าย
 • ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช
 • ผู้ที่มีอาการนอนกัดฟันรุนแรง
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้อาจต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากได้ง่ายกว่าปกติ

 

การผ่าตัดยกเยื่อบุผนังไซนัส และเสริมกระดูก (sinus lift) ก่อนทำการฝังรากฟันเทียม

ขากรรไกรบนปกติไม่ต้องฝังรากฟันเทียมภาพที่ 1. ฐานกระดูกขากรรไกรบนก่อนการสูญเสียฟัน

ก่อนฝังรากฟันเทียมภาพที่ 2. ฐานกระดูกขากรรไกรบนละลายตัวและผนังไซนัสย้อยต่ำลง หลังการสูญเสียฟันไปเป็นเวลานาน

sinus lift ยกผนังไซนัสภาพที่ 3. การผ่าตัดยกผนังไซนัส (sinus lift)

ปลูกกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียมภาพที่ 4. การเสริมกระดูก ในกรณีที่เหมาะสมทันตแพทย์จะฝังรากฟันเทียมและเสริมกระดูกในครั้งเดียวกัน

ผังรากฟันเทียมภาพที่ 5. ฝังรากฟันเทียมในตำแหน่งที่เหมาะสม

ผังรากฟันเทียมและทำฟันครอบภาพที่ 6. ทำฟันครอบแบบถาวรบนรากฟันเทียม

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!