thai
eng
ฟันปลอมและรากฟันเทียม

เมื่อมีการสูญเสียฟันไป และต้องการที่จะใส่ฟันเพื่อทดแทนตำแหน่งที่สูญเสียฟันไปนั้น สามารถทำได้หลายวิธีคือ

1. ใส่ฟันแบบถอดได้ แบ่งออกเป็น

2. ใส่ฟันแบบติดแน่น แบ่งออกเป็น

รากฟันเทียมทำจากอะไร

              รากฟันเทียมทำจากโลหะไทเทเนียม หรือโลหะผสมไทเทเนียม หรือกระเบื้องอลูมินัส ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และเข้ากันได้ดีทางชีวภาพกับเนื้อเยื่อของร่างกาย จึงสามารถฝังในกระดูกขากรรไกรเพื่อใช้เป็นรากฟันเทียมได้โดยปลอดภัย ไม่มีปฏิกริยาตอบโต้จากเนื้อเยื่อในช่องปาก จากการศึกษาวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการติดตาม ผลการรักษาทางคลินิค พบว่าประสบผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับกว้างขวางขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นถ้าผู้ป่วยดูแลสุขภาพในช่องปากดี รากฟันเทียมจะมีประโยชน์มาก และใช้งานได้นานปี

ข้อดีของรากฟันเทียม

ข้อเสียของรากฟันเทียม