thai
eng
การรักษารากฟัน

การรักษารากฟัน

     เทคโนโลยีทางการรักษาทันตกรรมในปัจจุบันพัฒนาไปมาก ทำให้สามารถรักษาฟันที่มีพยาธิสภาพแล้ว หรือฟันที่ผุจนเหลือเนื้อฟันไม่มากให้หายจากความเจ็บปวด และบูรณะจนแข็งแรง ใช้งานได้ดีใกล้เคียงกับฟันปกติ ด้วยแนวคิดในการที่จะพยายามเก็บรักษาฟันธรรมชาติ ให้อยู่ได้นานที่สุด โดยวิธีการรักษารากฟัน ดังนั้นการถอนฟันจึงเป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อไม่มีวิธีใดๆที่จะเก็บรักษาฟันไว้ได้แล้ว จึงถอนออก

     แม้วิธีการรักษารากฟัน และการบูรณะฟันจะมีหลายขั้นตอน และมีค่าใช้จ่ายมาก แต่ก็คุ้มค่ากว่าการถอนแล้วใส่ฟันปลอม และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำสะพานฟัน ซึ่งหากผู้ป่วยต้องการฟันปลอมแบบติดแน่น ยิ่งต้องพยายามเก็บรักษาฟันทุกซี่ที่เก็บไว้ได้

สาเหตุของฟันตาย

  1. ฟันผุจนถึงโพรงประสาทฟัน
  2. ฟันได้รับแรงกระทบกระแทกจากอุบัติเหตุ
  3. ฟันได้รับแรงมากผิดปกติจากการสบฟันผิดปกติ
  4. ฟันสึกจนถึงประสาทฟัน
เมื่อฟันผุมากจนถึงโพรงประสาทฟัน ในระยะแรกจะมีอาการเสียว หรือปวดฟัน เวลารับประทานอาหารหรือถูกกระตุ้นด้วยน้ำร้อน/เย็น ต่อมาจะเกิดอาการติดเชื้อ และอักเสบรุนแรงจนมีพยาธิสภาพปลายรากฟัน อาจทำให้เกิดเป็นฝี/หนอง ปวดบวมบริเวณนั้น และลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง หรือระบบต่างๆของร่างกายได้

     การเกิดฟันตายเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ก็อาจจะมีพยาธิสภาพและปัญหาเช่นเดียวกัน

รักษารากฟัน...อย่างไร

    ขั้นตอนการรักษารากฟัน : ทันตแพทย์จะทำการกำจัดเนื้อฟันส่วนที่ผุออกจนสะอาด และเปิดช่องทางเข้าสู่คลองรากฟัน นำเนื้อเยื้อประสาทฟันออก แล้วใช้เครื่องมือ และน้ำยาล้างทำความสะอาดภายในคลองรากฟันจนปราศจากเชื้อโรค จากนั้นนึงอุดภายในคลองรากฟันจนแน่นสนิท เพื่อป้องกันการรั่วซึม และไม่ให้เกิดการอักเสบได้อีก

     การรักษา เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ทันตแพทย์จะทำการเอกซเรย์ฟันตลอดขั้นตอนการรักษา

การบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน

     ฟันที่รักษารากฟันแล้ว หากมีเนื้อฟันเหลือมากพอสมควร อาจจะบูรณะด้วยการอุดฟันได้ เหมือนกรณีฟันผุทั่วๆไป แต่ถ้าฟันผุจนสูญเสียเนื้อฟันไปมาก หรือเป็นฟันในตำแหน่งที่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมาก ก็ควรบูรณะด้วยการทำครอบฟัน จะแข็งแรงกว่า ซึ่งอาจจะต้องใส่เดือยฟันเพื่อช่วยเสริมความแข็งแรง ก่อนการทำครอบฟัน มิฉะนั้นหากเกิดปัญหาเนื้อฟันแตก/หัก หลังจากรักษารากฟันไปแล้ว อาจต้องถอนฟันออกทั้งซี่