ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
ผ่าฟันคุด
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์จัดฟันมหิดล

ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟัน จัดฟันแบบใส จัดฟันดามอน clear aligner/invisalign
 
ขนิษฐา

ทพญ. ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สุพิชชา

ทพญ. สุพิชชา สวัสดีมงคล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พงศธร

ทพ. พงศธร พู่ทองคำ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กนกพร

ทพญ. กนกพร ศักดาสุรรักษ์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
     
    จัดฟันแฟชั่นหรือความจำเป็น
 

 

     ปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆทางทันตกรรมเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จากเครื่องมือที่เทอะทะไม่สวยงาม พัฒนามาเป็นเครื่องมือจัดฟันชิ้นเล็กๆ ที่มีสีสันและรูปทรงสวยงาม ทำให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกลายเป็นเสมือนแฟชั่นอย่างหนึ่ง จนบ่อยครั้งที่บางคนนิยมติดเครื่องมือจัดฟันทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นต้องจัดฟัน เพียงแต่ต้องการทำตามกระแสนิยมเท่านั้น

การจัดฟันจริงๆแล้ว แก้ไขอะไรได้บ้าง?

• ฟันบนยื่น หรือฟันล่างยื่นครอบฟันบน
• ฟันซ้อนเก ฟันบิดเอียง ฟันห่าง ฯลฯ
• ฟันขึ้นไม่ได้ตามปกติ
• ฟันล้มเนื่องจากถูกถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม
• ขากรรไกรบน / ล่าง มีการเจริญเติบโตไม่สัมพันธ์กัน

ถ้าไม่จัดฟันจะมีปัญหาอะไร? ปัญหาที่พบได้แก่

• การสบฟันผิดปกติบางลักษณะ ทำให้มีปัญหาเรื่องการกัด / เคี้ยวอาหารไม่สะดวก การจัดฟันจะช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น
• ปัญหาเกี่ยวกับความสวยงาม และบุคลิกภาพ
• ฟันซ้อนเกมากๆ ทำให้ทำความสะอาดลำบาก จะเกิดปัญหาฟันผุ กลิ่นปาก และโรคเหงือกได้
• การที่ฟันบน / ล่างสบกันไม่ดี มีตำแหน่งที่เคี้ยวสะดุด และการที่ขากรรไกรบน / ล่าง มีขนาดที่ไม่สมดุลกัน อาจทำให้การบดเคี้ยวมีปัญหา และในระยะยาว อาจมีการบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกรได้

     สรุป การจัดฟันเป็น “การรักษา” ทางทันตกรรม เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ให้ฟันบน / ฟันล่าง สามารถสบกันได้อย่างถูกต้อง ใช้งานบดเคี้ยวได้ดี ทำความสะอาดง่าย เป็นระเบียบสวยงาม อยู่ในสภาพที่สมดุล พึงตระหนักว่าฟันก็เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย สุขภาพฟันและอวัยวะในช่องปากจึงมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการนำเครื่องมือที่เลียนแบบเครื่องมือจัดฟันมาติด จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หรืออันตรายร้ายแรงตามมาได้

     
    จัดฟันแบบติดแน่นจัดฟันแบบใส
 

 

     เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ติดบนฟันแต่ละซี่ของคนไข้ จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนฟันไปได้ในทิศทางและตำแหน่งที่ดีกว่าเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ แรงในการเคลื่อนฟัน ค่อนข้างสม่ำเสมอ ใช้แรงน้อยกว่า และมีความต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี แต่ต้องการความเอาใจใส่ทำความสะอาดอย่างดีจากคนไข้

     1. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ (metal brackets) ทำจากโลหะผสมไร้สนิม ผิวเรียบลื่น มีร่องสำหรับใส่ลวดเพื่อปรับระดับฟันและเลื่อนฟัน และมีปีกของแบร็คเก็ตสำหรับมัด/เกี่ยวยางยึดลวด หลากหลายสีสัน

     2. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส ทำจากพลาสติก (plastic brackets) หรือเซรามิก (ceramic brackets) ใช้ในที่กรณีคนไข้ไม่ต้องการให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน แบร็คเก็ตชนิดพลาสติกจะสึกกร่อนได้ง่าย ส่วนแบร็คเก็ตชนิดเซรามิกจะแข็งกว่าแต่เปราะ มีโอกาสแตกได้ ดังนั้นแบร็คเก็ตทั้ง 2 ชนิดนี้ จึงมักมีความหนากว่าชนิดโลหะ มีผิวเรียบลื่นน้อยกว่า และมีราคาแพงกว่าด้วย

     3. เครื่องมือจัดฟันแบบเซ็ลฟ์ไลเกต/ดามอน (self ligating brackets/damon) มีทั้งทำจากโลหะและเซรามิกใส ร่องสำหรับใส่ลวดจัดฟันจะมีบานพับเปิดปิดได้ ทำให้ไม่ต้องใช้ยางรัดลวดจัดฟัน การเคลื่อนฟันด้วยเครื่องมือชนิดนี้จึงมีแรงเสียดทานน้อยกว่า และระยะเวลานัดปรับเครื่องมือจัดฟันแต่ละครั้ง อาจจะเว้นช่วงนานกว่าแบบธรรมดาได้เช่น บางช่วงอาจนัดครั้งละ 2-3 เดือน มีราคาแพงกว่าแบร็คเก็ตแบบโลหะธรรมดา

     
   

ฟันล่างครอบฟันบน

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความ : จัดฟันกรณีฟันล่างครอบฟันบน

 
    จัดฟันมหิดล
   
   
ทันตกรรมปริทันต์
 
 
thanasak

ทพ. ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรบัตร (สาขาปริทันตวิทยา)

อาจารย์พิเศษภาควิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ศัลยกรรมช่องปาก
 
 
chawalit

ทพ. ชวลิต อยู่ยืน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

(สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

 
tepparit

รศ.ทพ. เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลเฟเชียล)
เมลเบิร์น,ออสเตรเลีย

อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและเม็กซิลโลเฟเชียล

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
keitanan

ผศ.นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. ธีรนัฐ ชัยยะสมุทร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
 
 
chantana

ผศ.ทพญ. ฉันทนา ตุลาพรชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพญ. ธิดารัตน์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

ทันตกรรมบูรณะ
 
 
duandaun

ทพญ. ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาทันตกรรมหัตถการ)

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
torgul

ทพ. ต่อกุล เทพพันธุ์กุลงาม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. สุวัฒน์ อุตตมพงษ์สันต์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. พูนผล โควิบูลย์ชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์
 
 
ponnapa

ทพญ. พรนภา ตรงจิตต์รักษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก

(สาขาวิทยาเอนโดดอนท์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
sermsiri

ทพญ. เสริมศิริ สุภากรณ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาเอนโดดอนท์) เมลเบร์น,ออสเตรเลีย

 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 
 

ทพญ. พิชานาฏ หลิ่มวิรัติ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

  กลับสู่หน้าหลัก - SKT dental center ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล
  เข้าสู่เวบไซด์ - ปรึกษาทันตแพทย์ : ทันตกรรมจัดฟัน