ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมบูรณะ

ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรมประดิษฐ์

คลินิกทันตกรรมสุโขทัย

SKT Dental Center
คลินิกทันตกรรมสุโขทัย

ให้บริการทางทันตกรรม โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความชำนาญในแต่ละสาขาครบทุกสาขา

เราเป็นคลินิกทันตกรรมที่ให้ความสำคัญต่ออนามัยช่องปากเป็นอันดับแรก ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมทั้งระบบการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานสากล ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองและบริการที่จริงใจเสมอมา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

 

ขูดหินปูน ประกันสังคม

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ทำฟันปลอม ในอัตรา 1,300 – 4,000 บาท ได้ทุก 5 ปี

(คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

จัดฟันทันตแพทย์มหิดล

ทันตกรรมปริทันต์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมรักษารากฟัน

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์