ครอบฟัน ราคา และความเหมาะสมในการใช้งาน

ครอบฟัน คือ การบูรณะฟันหน้าหรือฟันกรามที่สูญเสียเนื้อฟันไปมากเกินกว่าจะอุดได้ เพื่อปกป้องเนื้อฟันที่ผุ แตกหัก หรือเพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆของซี่ฟัน ให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ และบดเคี้ยวได้ตามปกติ

 

ครอบฟัน ราคา และความเหมาะสมในการใช้งาน

ครอบฟัน ราคา

 

รูปแบบการครอบฟัน ราคา
ครอบฟันพอร์ซเลน+โลหะ non-precious 10,500
ครอบฟันพอร์ซเลน+โลหะมีค่า (palladium, semi-precious, high-precious)  10,500+ค่าโลหะตามจริง
ครอบฟันเซรามิกล้วน (zirconia, e-max) 15,000
ครอบฟันโลหะ (FULL METAL CROWN) 10,500+ค่าโลหะตามจริง
ครอบฟันชั่วคราว 1,000

 

ครอบฟันเซรามิกล้วน (zirconia, e-max)

ครอบฟันหน้า

ภาพแสดงการครอบฟันหน้าแบบเซรามิกล้วน (zirconia)

เป็นครอบฟันที่ทำจากวัสดุสีเหมือนฟันทั้งซี่ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีทั้งความสวยงามและแข็งแรง สามารถทำได้ทั้งฟันหน้าและฟันกราม มีข้อดีคือ สามารถเทียบสีให้เหมือนฟันข้างเคียงได้ง่าย เพราะไม่มีเงาสะท้อนของโลหะด้านในโครงสร้างเหมือนครอบฟันพอร์ซเลน แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจเลือกทำครอบฟันชนิดนี้ไม่ได้ เช่น กรณีฟันสบลึก

ครอบฟันเซรามิกล้วน (zirconia, e-max) : ราคาซี่ละ 15,000

 

ครอบฟันพอร์ซเลน (porcelain fused to metal crown)

เป็นครอบฟันที่มีความแข็งแรงและสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ โดยมีโครงสร้างด้านในของครอบฟันเป็นโลหะ ด้านนอกเป็นกระเบื้องพอร์ซเลน ซึ่งเทียบสีให้เหมือนกับฟันข้างเคียง สามารถทำได้ทั้งฟันหน้าและฟันกราม

ครอบฟันพอร์ซเลน

ครอบฟันพอร์ซเลน ราคาจะแตกต่างกันไปตามชนิดและปริมาณของโลหะที่ใช้เป็นโครงสร้างด้านใน โดยโลหะที่มีราคาสูงกว่าจะให้สีของซี่ฟันที่สว่างและดูเป็นธรรมชาติกว่า จึงนิยมใช้ในฟันหน้า ส่วนในฟันกรามซึ่งมีขนาดซี่ฟันที่ค่อนข้างใหญ่ใช้ปริมาณโลหะมาก โดยทั่วไปอาจไม่จำเป็นนักที่จะต้องเลือกใช้โลหะชนิดที่มีราคาสูง

ครอบฟันพอร์ซเลน+โลหะ non-precious : ราคาซี่ละ 10,500

ครอบฟันพอร์ซเลน+โลหะมีค่า (palladium, semi-precious, high-precious) : ราคาซี่ละ 10,500+ค่าโลหะตามจริง

 

ครอบฟันโลหะ (full metal crown)

ครอบฟันโลหะ

เป็นครอบฟันที่ทำจากโลหะล้วนๆทั้งซี่ มักทำในกรณีที่เน้นประโยชน์ใช้งานมากกว่าเรื่องความสวยงาม เช่น บริเวณฟันกราม รวมถึงทำในกรณีที่ฟันเตี้ย มีเนื้อที่สำหรับความหนาของครอบฟันไม่พอสำหรับทำวัสดุสีเหมือนฟัน

ครอบฟันโลหะ non-precious : ราคาซี่ละ 10,500

ครอบฟันโลหะมีค่า : ราคาซี่ละ 10,500+ค่าโลหะตามจริง

 

ครอบฟันชั่วคราว

เป็นครอบฟันที่ใช้ในระหว่างขั้นตอนการทำฟันครอบถาวร ซึ่งต้องใช้เวลารอชิ้นงานจากห้องปฏิบัติการประมาณ 1 สัปดาห์ ราคาซี่ละ 1,000

 

ครอบฟัน อยู่ได้นานไหม?

การทำครอบฟันนั้น ถ้าได้กำจัดพยาธิสภาพก่อนการครอบฟันได้หมด คนไข้ใช้งานอย่างเหมาะสม ดูแลรักษาดี จะมีอายุการใช้งานนับสิบๆปี

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้การของครอบฟัน

  • คนไข้ดูแลทำความสะอาดฟันอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุบริเวณขอบของครอบฟัน
  • ความแนบสนิทของครอบฟัน
  • ความแข็งแรงของเนื้อฟันเดิมที่เหลือ
  • สุขภาพในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์ การสบฟันที่ผิดปกติบางประเภทโดยเฉพาะฟันสบลึก อาจส่งผลให้อายุการใช้งานของครอบฟันสั้นลง
  • การใช้งานบดเคี้ยวไม่เหมาะสม ใช้ฟันผิดหน้าที่ เช่น กัดแทะของแข็งเหนียวมาก การนอนกัดฟัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental