จัดฟันแบบเซรามิกใส ข้อดี-ข้อเสีย

   

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

          เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ติดบนฟันแต่ละซี่ของคนไข้ จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนฟันไปได้ในทิศทางและตำแหน่งที่ดีกว่าเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ แรงในการเคลื่อนฟัน ค่อนข้างสม่ำเสมอ ใช้แรงน้อยกว่า และมีความต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี แต่ต้องการความเอาใจใส่ทำความสะอาดอย่างดีจากคนไข้

          1. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ (metal brackets) ทำจากโลหะผสมไร้สนิม ผิวเรียบลื่น มีร่องสำหรับใส่ลวดเพื่อปรับระดับฟันและเลื่อนฟัน และมีปีกของแบร็คเก็ตสำหรับมัด/เกี่ยวยางยึดลวด หลากหลายสีสัน

          2. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส ทำจากพลาสติก (plastic brackets) หรือเซรามิก (ceramic brackets) ใช้ในที่กรณีคนไข้ไม่ต้องการให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน แบร็คเก็ตชนิดพลาสติกจะสึกกร่อนได้ง่าย ส่วนแบร็คเก็ตชนิดเซรามิกจะแข็งกว่าแต่เปราะ มีโอกาสแตกได้ ดังนั้นแบร็คเก็ตทั้ง 2 ชนิดนี้ จึงมักมีความหนากว่าชนิดโลหะ มีผิวเรียบลื่นน้อยกว่า และมีราคาแพงกว่าด้วย

          3. เครื่องมือจัดฟันแบบเซ็ลฟ์ไลเกต/ดามอน (self ligating brackets/damon) มีทั้งทำจากโลหะและเซรามิกใส ร่องสำหรับใส่ลวดจัดฟันจะมีบานพับเปิดปิดได้ ทำให้ไม่ต้องใช้ยางรัดลวดจัดฟัน การเคลื่อนฟันด้วยเครื่องมือชนิดนี้จึงมีแรงเสียดทานน้อยกว่า และระยะเวลานัดปรับเครื่องมือจัดฟันแต่ละครั้ง อาจจะเว้นช่วงนานกว่าแบบธรรมดาได้เช่น บางช่วงอาจนัดครั้งละ 2-3 เดือน มีราคาแพงกว่าแบร็คเก็ตแบบโลหะธรรมดา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental