จัดฟันแฟชั่นหรือความจำเป็น

          ปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆทางทันตกรรมเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จากเครื่องมือที่เทอะทะไม่สวยงาม พัฒนามาเป็นเครื่องมือจัดฟันชิ้นเล็กๆ ที่มีสีสันและรูปทรงสวยงาม ทำให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกลายเป็นเสมือนแฟชั่นอย่างหนึ่ง จนบ่อยครั้งที่บางคนนิยมติดเครื่องมือจัดฟันทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นต้องจัดฟัน เพียงแต่ต้องการทำตามกระแสนิยมเท่านั้น

การจัดฟันจริงๆแล้ว แก้ไขอะไรได้บ้าง?

• ฟันบนยื่น หรือฟันล่างยื่นครอบฟันบน
• ฟันซ้อนเก ฟันบิดเอียง ฟันห่าง ฯลฯ
• ฟันขึ้นไม่ได้ตามปกติ
• ฟันล้มเนื่องจากถูกถอนฟันไปแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอม
• ขากรรไกรบน / ล่าง มีการเจริญเติบโตไม่สัมพันธ์กัน

ถ้าไม่จัดฟันจะมีปัญหาอะไร? ปัญหาที่พบได้แก่

• การสบฟันผิดปกติบางลักษณะ ทำให้มีปัญหาเรื่องการกัด / เคี้ยวอาหารไม่สะดวก การจัดฟันจะช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพดีขึ้น
• ปัญหาเกี่ยวกับความสวยงาม และบุคลิกภาพ
• ฟันซ้อนเกมากๆ ทำให้ทำความสะอาดลำบาก จะเกิดปัญหาฟันผุ กลิ่นปาก และโรคเหงือกได้
• การที่ฟันบน / ล่างสบกันไม่ดี มีตำแหน่งที่เคี้ยวสะดุด และการที่ขากรรไกรบน / ล่าง มีขนาดที่ไม่สมดุลกัน อาจทำให้การบดเคี้ยวมีปัญหา และในระยะยาว อาจมีการบาดเจ็บของข้อต่อขากรรไกรได้

          สรุป การจัดฟันเป็น “การรักษา” ทางทันตกรรม เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ให้ฟันบน / ฟันล่าง สามารถสบกันได้อย่างถูกต้อง ใช้งานบดเคี้ยวได้ดี ทำความสะอาดง่าย เป็นระเบียบสวยงาม อยู่ในสภาพที่สมดุล พึงตระหนักว่าฟันก็เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย สุขภาพฟันและอวัยวะในช่องปากจึงมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการนำเครื่องมือที่เลียนแบบเครื่องมือจัดฟันมาติด จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ หรืออันตรายร้ายแรงตามมาได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental