ขูดหินปูน ประกันสังคม ปีนี้ใช้สิทธิ์กันหรือยัง?

ขูดหินปูน ประกันสังคม

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ 39 ที่ส่งเงินสมทบแล้วเกิน 3 เดือน ปีนี้ใช้สิทธิ์ ประกันสังคมทำฟัน ขูดหินปูน กันหรือยัง?

รอถึงปลายปีอาจจะเริ่มหาคิวนัดยาก รีบมาใช้สิทธิ์ทำฟันแบบชิลๆ สบายกระเป๋า กันเถอะ! เข้ารับการบริการทางทันตกรรม “ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด” ประกันสังคมให้สิทธิ์ทำฟัน 900 บาทต่อปี (..ไม่ต้องสำรองจ่าย..)

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ์ “ทำฟันปลอม” โดยจะเบิกได้ในอัตรา 1,300 – 4,000 บาท แล้วแต่ลักษณะงานฟันปลอมที่คนไข้ทำ ในเวลาทุกๆ 5 ปี
(..คนไข้นำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เบิกที่สำนักงานประกันสังคม..)

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

ประกันสังคมทำฟัน

ขูดหินปูน

full mouth scaling
ขูดหินปูนทั้งปาก 800-900
(กรณีทันตแพทย์ประเมินว่ามีหินปูนใต้เหงือกมาก อาจมีค่ารักษาเพิ่มตามความจำเป็น)

รักษาโรคเหงือก (โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมปริทันต์) ครั้งละ 1,200-1,800

อุดฟัน

tooth filling
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านแรก>ต่อไปด้านละ) 700>500>300

อุดฟันด้วยคอมโพสิต (วัสดุสีเหมือนฟัน) (ด้านแรก>ต่อไปด้านละ) 800>500>300

(อุดฟันกรณียากโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมหัตการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจำเป็น)

ถอนฟัน

tooth extraction
ถอนฟัน ซี่ละ 800

ถอนฟัน (กรณีฟันมีปัญหา, ฟันกรามซี่สุดท้ายที่ขึ้นได้ปกติ) ซี่ละ 900-1,500

ผ่าฟันคุด ซี่ละ 2,500-4,500

ผ่าตัดฟันฝัง ซี่ละ 3,000-5,000

ขูดหินปูน ประกันสังคม ใช้ยังไง?

ขูดหินปูน

 • ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกท่านที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว “เกิน 3 เดือน” จะได้รับสิทธิค่าทำฟัน “ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด” ในอัตรา 900 บาทต่อคนต่อปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าที่คลินิก คนไข้จ่ายเฉพาะค่าบริการทางทันตกรรมส่วนที่เกินสิทธิ์
 • สิทธิเป็นแบบปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถสะสมไปใช้ในปีต่อไปได้ แต่ในปีเดียวกันหากใช้ไม่หมด 900 บาท สามารถใช้ส่วนที่เหลือในครั้งถัดไปภายในปีเดียวกันได้
 • เพียงนำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิในระบบประกันสังคม (หากไม่แน่ใจสามารถโทรศัพท์สอบถามสิทธิล่วงหน้าก่อนได้โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ และคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมในระบบประกันสังคม

การเข้าพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นการป้องกันปัญหาฟันผุที่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายน้อย ยิ่งกว่านั้นยังทำให้ทันตแพทย์สามารถตรวจพบปัญหา และเสนอแนะแนวทางการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนแก้ไขยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก เช่น การขูดหินปูนก่อนเป็นโรคปริทันต์อักเสบ การอุดฟันก่อนจะผุถึงโพรงประสาทฟันจนต้องรักษารากฟัน เป็นต้น

ฟันปลอม ประกันสังคม

 

ฟันปลอม ประกันสังคม

 

1) ฟันปลอมชนิดถอดได้เป็นบางซี่ คนไข้สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น

 1. ฟันปลอม 1-5 ซี่ ใช้สิทธิ์เบิกได้ 1,300 บาท
 2. ฟันปลอมมากกว่า 5 ซี่ ใช้สิทธิ์เบิกได้ 1,500 บาท

ค่าบริการทำฟันปลอมของคลินิก (โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง)

 • ฟันปลอมถอดได้ชนิดพลาสติก ซี่แรก/ซี่ต่อไป 3,000/500 บาท
 • ฟันปลอมถอดได้ชนิดโครงโลหะ ค่าโครงโลหะ/ซี่ละ 9,000/500 บาท
 • ฟันปลอมแบบ RB, valplast ซี่แรก/ซี่ต่อไป 5,000/500 บาท

2) ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น

 1. ฟันปลอมทั้งปากบนหรือล่าง ใช้สิทธิ์เบิกได้ 2,400 บาท
 2. ฟันปลอมทั้งปากทั้งบนและล่าง ใช้สิทธิ์เบิกได้ 4,400 บาท

ค่าบริการทำฟันปลอมของคลินิก (โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง)

 • ฟันปลอมทั้งปาก บน/ล่าง 22,000-25,000 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปาก (เฉพาะบนหรือล่าง) 12,000-16,000 บาท

 

ข้อตกลงในการดำเนินการ

* สิทธิ์ในส่วนของการทำฟันปลอม สำนักงานประกันสังคมยังไม่มีระบบเช็คสิทธิ์ออนไลน์ (เหมือนกรณีขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ที่เบิกได้ 900 บาท) คนไข้จึงต้องสำรองจ่ายให้คลินิกก่อนเต็มจำนวน แล้วจึงนำ ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เบิกที่สำนักงานประกันสังคม *

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental