ขูดหินปูน ประกันสังคม ปีนี้ใช้สิทธิ์กันหรือยัง?

ขูดหินปูน ประกันสังคม

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ 39 ที่ส่งเงินสมทบแล้วเกิน 3 เดือน ปีนี้ใช้สิทธิ์ ประกันสังคมทำฟัน ขูดหินปูน กันหรือยัง? รอถึงปลายปีอาจจะเริ่มหาคิวนัดยาก รีบมาใช้สิทธิ์ทำฟันแบบชิลๆ สบายกระเป๋า กันเถอะ!

เพียงนำบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิในระบบประกันสังคม (หากไม่แน่ใจสามารถโทรศัพท์สอบถามสิทธิล่วงหน้าก่อนได้โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน)

ใช้สิทธิเข้ารับการบริการทางทันตกรรม “ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด” 900 บาทต่อปี (..ไม่ต้องสำรองจ่าย..)

ใช้สิทธิ์ “ทำฟันปลอม” โดยจะเบิกได้ในอัตรา 1,300 – 4,000 บาท แล้วแต่ลักษณะงานฟันปลอมที่คนไข้ทำ ในเวลาทุกๆ 5 ปี (..คนไข้นำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เบิกที่สำนักงานประกันสังคม..)

ประกันสังคมทำฟัน

 

ขูดหินปูน ประกันสังคม ใช้ยังไง?

ขูดหินปูน

  • ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกท่านที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว “เกิน 3 เดือน” จะได้รับสิทธิค่าทำฟัน “ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด” ในอัตรา 900 บาทต่อคนต่อปี
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าที่คลินิก คนไข้จ่ายเฉพาะค่าบริการทางทันตกรรมส่วนที่เกินสิทธิ์
  • สิทธิเป็นแบบปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถสะสมไปใช้ในปีต่อไปได้ แต่ในปีเดียวกันหากใช้ไม่หมด 900 บาท สามารถใช้ส่วนที่เหลือในครั้งถัดไปภายในปีเดียวกันได้
  • สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ และคลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมในระบบประกันสังคม

การเข้าพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นการป้องกันปัญหาฟันผุที่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายน้อย ยิ่งกว่านั้นยังทำให้ทันตแพทย์สามารถตรวจพบปัญหา และเสนอแนะแนวทางการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนแก้ไขยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก เช่น การขูดหินปูนก่อนเป็นโรคปริทันต์อักเสบ การอุดฟันก่อนจะผุถึงโพรงประสาทฟันจนต้องรักษารากฟัน เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental