คุณหมออยากบอกกรณี ย้ายคลินิกจัดฟัน ย้ายเคสจัดฟัน

การจัดฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ต้องมีการวางแผนการรักษา เพื่อประเมินแนวทางและวิธีการเคลื่อนฟันให้บรรลุเป้าหมาย ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องของการรักษาเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงไม่ควรย้ายคลินิกจัดฟัน / ย้ายเคสจัดฟัน โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่ต้องย้ายคลินิกจัดฟัน เช่น ย้ายที่อยู่ ฯลฯ ก็มีคำแนะนำเพื่อความต่อเนื่องของการจัดฟัน ดังนี้

  • ขอจดหมายส่งต่อการรักษาจากทันตแพทย์จัดฟันท่านเดิม เพื่อให้ได้รับข้อมูลก่อนเริ่มการรักษา แผนการรักษา ชนิดและขนาดของเครื่องมือจัดฟันที่ใช้
  • ขอฟิล์ม x-ray และแบบพิมพ์ฟัน ก่อนเริ่มจัดฟัน เพื่อทันตแพทย์จัดฟันที่รับรักษาต่อ จะได้นำมาวิเคราะห์ปัญหาการสบฟันเริ่มแรกของคนไข้ และทบทวนแผนการรักษา
  • เมื่อเริ่มย้ายเคสมาจัดฟันที่คลินิกแห่งใหม่ จะมีการพิมพ์ฟันและ x-ray เพื่อการจัดฟันก่อนเริ่มรักษาต่อ เพื่อวางแผนการรักษา และประเมินสภาพฟัน / รากฟัน / กระดูกรอบๆรากฟัน
  • บางกรณีอาจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์จัดฟันใหม่ทั้งหมด / เปลี่ยนบางตำแหน่ง / ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมตามความจำเป็น
  • ประการสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือของคนไข้ในการไปรับการรักษาให้ต่อเนื่องตามนัด และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลการรักษาตามแผนงาน ไม่ยืดเยื้อจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพเหงือกและฟัน

 

ย้ายคลินิกจัดฟันต้องจ่ายส่วนที่เหลือไหม คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?

การย้ายคลินิกจัดฟันไปรักษาต่อที่ใหม่จะมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ฟัน และ x-ray เพื่อบันทึกสภาพฟัน / การสบฟัน / โครงสร้างใบหน้า เพื่อวางแผนการเคลื่อนฟันไปสู่ตำแหน่งที่สวยงามและการสบฟันที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันเป็นดุลพินิจของทันตแพทย์จัดฟันที่จะรับรักษาต่อ หากไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ทั้งหมด อาจมีค่าใช้จ่ายในการติดเครื่องมือเพิ่มบางตำแหน่ง และถ้ามีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีค่าอุปกรณ์เพิ่มตามความจำเป็น

 

ย้ายเคสจัดฟัน แต่ไม่มีข้อมูลจากที่เก่า ต้องถอดเหล็กทำใหม่ตั้งแต่แรกเลยไหม?

ถ้าอุปกรณ์ที่ติดอยู่แล้วยังอยู่ในสภาพดี/ตำแหน่งที่ติดไว้ดี และทันตแพทย์ที่จะจัดให้ใหม่ทราบว่าเป็นเครื่องมือแบบไหน ขนาดเท่าไร ก็อาจจะจัดต่อได้เลยค่ะ แต่ต้องมีจดหมายส่งตัวมาจากทันตแพทย์จัดฟันท่านเดิมที่จัดให้ก่อนค่ะ

ซึ่งโดยปกติคุณหมอจะแจ้งรายละเอียดของ เครื่องมือ / สภาพฟัน / ปัญหาการสบฟันที่ต้องการแก้ไข / แผนการรักษา รวมทั้งจะมอบแบบพิมพ์ฟันและฟิล์มเอกซเรย์ก่อนการรักษาของคนไข้มาด้วย ซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้โดยตรง จะทำให้การรักษาต่อเนื่องค่ะ

 

จัดฟันมา 4 ปีแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยากย้ายคลินิกจัดฟัน

จัดฟันมาแล้ว 4 ปีค่ะ ถ้าจะถอดอุปกรณ์ออกก่อนกำหนด อยากทราบว่าจะมีผลกระทบอะไรรึป่าว ไม่อยากกลับไปหาหมอที่เคยรักษา เพราะตั้งแต่ไปมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย อยากจัดใหม่ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะคุณหมอ

การถอดเครื่องมือจัดฟันออกทั้งๆที่ยังจัดฟันไม่เสร็จจะมีผลเสียหลายอย่างค่ะ เช่น การสบฟันบน/ล่างไม่เข้าที่ ทำให้มีปัญหาการบดเคี้ยว อาจมีช่องว่างจากการถอนฟันที่ยังปิดไม่หมด ฟันอาจล้ม/เอียง ฟันที่เป็นหลักยึดอาจเสียการควบคุมทำให้การจัดฟันแก้ไขต่อไปยุ่งยากขึ้น ฯลฯ

ดังนั้น หากมีปัญหาไปจัดฟันต่อที่เดิมไม่ได้ ก็ควรไปติดต่อคุณหมอจัดฟันที่ทำให้ท่านแรก เพื่อขอจดหมายส่งตัวไปรักษาต่อที่ใหม่ พร้อมขอแบบพิมพ์ฟันและฟิล์มเอกซเรย์ เพื่อหมอจัดฟันที่จะรับย้ายเคสจัดฟันต่อให้ จะได้มีข้อมูลประกอบการวางแผนรักษา ทราบขนาดและระบบของเครื่องมือที่ใช้ เผื่อว่าอาจจะไม่ต้องรื้อเครื่องมือเก่าทั้งหมด

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนหมอจัดฟัน อาจจะทำให้การรักษาช้าขึ้นไปอีก และคุณหมอจัดฟันมักจะไม่รับรักษาต่อให้ถ้าไม่มีเหตุผลที่สมควร จึงควรพิจารณาผลดีผลเสียในภาพรวมนะคะ ถ้าเป็นไปได้พยายามไปรักษาต่อที่เดิมให้สม่ำเสมอน่าจะได้ผลดีกว่าและเสร็จเร็วกว่าค่ะ

 

จากการให้คำปรึกษาแบบสาธารณะ
ตอบคำถามโดย ทพญ.ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental