รักษารากฟัน ราคาที่คุ้มค่าถ้ามีเงื่อนไขเหมาะสม

รักษารากฟัน ราคา

 

แม้ว่าการรักษารากฟันราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และบางกรณีอาจจำเป็นต้องบูรณะภายหลังการรักษารากฟันหลายขั้นตอน แต่ก็คุ้มค่ากว่าการถอนแล้วใส่ฟันปลอม มีราคาถูกกว่าสะพานฟันหรือรากฟันเทียม โดยเฉพาะในฟันซี่ที่มีการพยากรณ์โรคดี หลังการรักษารากฟันจะสามารถใช้งานฟันซี่นั้นได้เหมือนฟันปกตินานนับสิบปี

แต่ในการรักษารากฟันกรณีที่ค่อนข้างซับซ้อน มีราคาสูง และการพยากรณ์โรคภายหลังการรักษาไม่ดีนัก เช่น ฟันซี่ที่มีรอยผุลุกลามในระดับใต้เหงือกมาก มีเนื้อฟันเหลือน้อย และความแข็งแรงของรากฟันไม่ดีนัก

กรณีเช่นนี้เมื่อทันตแพทย์ได้ประเมินให้ทราบแล้วตามจริงแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคนไข้ว่าจะเก็บฟันซี่นั้นไว้ด้วยวิธีการรักษารากฟันหรือไม่ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างทันตแพทย์และคนไข้ก่อนเริ่มต้นการรักษารากฟัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ก่อนเริ่มต้นการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะประเมินว่าฟันซี่ดังกล่าว เมื่อรักษารากฟันแล้วสามารถจะบูรณะให้กลับมาใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถทำได้ หรือ การพยากรณ์โรคของฟันซี่นั้นไม่ดี ไม่เหมาะที่จะรักษารากฟันเพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ ทันตแพทย์ก็จะแนะนำให้ถอนฟัน 

 

ราคารักษารากฟัน

 

ราคารักษารากฟัน ปัจจัยหลักจะคิดจากจำนวนของคลองรากฟันซี่นั้นๆ ในฟันหน้ามีรากฟันเดียว การรักษารากฟัน ราคาจึงถูกกว่า ง่ายกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ฟันกรามซึ่งมีคลองรากฟัน 2-4 ราก

 

รักษารากฟันราคา

ราคาค่าใช้จ่ายของการรักษารากฟันซี่หนึ่งๆจนเสร็จเรียบร้อย จะเกิดจากสองส่วน คือ “ค่ารักษารากฟัน + ค่าบูรณะฟัน”

 

รักษารากฟัน ราคา
ฟันรากเดียว (ฟันหน้า ฟันเขี้ยว) 5,000-5,500 บาท
ฟัน 2 ราก (ฟันกรามน้อย) 6,000-7,500 บาท
ฟัน 3-4 ราก (ฟันกราม) 8,000-10,000 บาท
การบูรณะฟันหลังรักษารากฟัน ราคา
กรณีบูรณะด้วยการอุดฟัน ค่าอุดฟัน 1,300-2,000 บาท
กรณีบูรณะด้วยการทำฟันครอบ ค่าครอบฟันเริ่มต้น 9,500 บาท
กรณีเสริมเดือยฟันเพื่อความแข็งแรง +ค่าเดือยฟัน 3,500 บาท
กรณีต้องผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสูงตัวฟันก่อนการครอบฟัน +ค่าผ่าตัดเหงือก 4,000-5,000 บาท

(หากตำแหน่งของฟันผุอยู่ในระดับใต้เหงือกมาก การบูรณะฟันหลังการรักษารากฟัน จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนของการผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสูงตัวฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันตวิทยาเพื่มขึ้นอีกด้วย เพื่อให้สามารถทำฟันครอบได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม)

จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการรักษารากฟันในกรณีซับซ้อนจะมีราคาสูงพอสมควร ดังนั้น การดูแลสุขภาพฟันด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ตรวจฟันสม่ำเสมอทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละครั้ง อุดฟันตั้งแต่ที่รอยผุยังมีขนาดเล็ก จะช่วยลดโอกาสเกิดฟันผุที่ลุกลามเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน จนต้องรักษารากฟัน หรือสูญเสียฟันได้

 

การรักษารากฟัน

รักษารากฟัน คือ การรักษาฟันผุที่ลุกลามเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน ให้หายจากความเจ็บปวด และบูรณะจนแข็งแรงใช้งานได้ดีใกล้เคียงกับฟันปกติ ด้วยแนวคิดในการที่จะพยายามเก็บรักษาฟันธรรมชาติให้อยู่ได้นานที่สุด

ฟันของเรานั้น ส่วนนอกจะเป็นชั้นเคลือบฟันซึ่งเป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกาย ถัดมาเป็นชั้นเนื้อฟัน ส่วนในสุดเป็นโพรงประสาทฟันซึ่งเป็นที่อยู่ของเส้นเลือด เส้นน้ำเหลืองและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงฟัน

 

ฟันผุ รักษารากฟัน

 

เมื่อการผุลุกลามไปจนกระทั่งถึงโพรงประสาทฟัน ในระยะแรกจะมีอาการเสียว หรือปวดฟัน เวลารับประทานอาหารหรือถูกกระตุ้นด้วยน้ำร้อน/เย็น

ต่อมาจะเกิดอาการติดเชื้อ เนื่องจากโพรงประสาทฟันเป็นบริเวณที่ปิด เมื่อมีการอักเสบจึงมีอาการเจ็บปวดมาก โดยอาจรุนแรงจนทำให้เกิดเป็นฝี/หนองที่ปลายรากฟัน รวมถึงในบางกรณีอาจลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง หรือระบบต่างๆของร่างกายได้

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งรากฟันอักเสบอาจทำให้เกิดอาการปวดเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหายไป แต่ว่าการดำเนินของโรคก็ยังคงอยู่ มีโอกาสที่จะกลับมาปวดอีกหรือมีการติดเชื้อลุกลามมากกว่าเดิมทำให้การรักษาซับซ้อนยิ่งขึ้นและการพยากรณ์โรคแย่ลง ดังนั้น เมื่อตรวจพบควรรีบทำการรักษารากฟันทันทีเพื่อลดการสูญเสียฟัน

 

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟัน

ภาพที่ 1) ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันเตรียมรักษารากฟัน โดยก่อนและระหว่างการรักษา เพื่อความถูกต้องแม่นยำ ทันตแพทย์จะทำการเอกซเรย์ฟันตลอดขั้นตอนการรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทำความสะอาดคลองรากฟัน

ภาพที่ 2) ทันตแพทย์ทำการกำจัดเนื้อฟันส่วนที่ผุออกจนสะอาด เปิดช่องทางเข้าสู่คลองรากฟัน นำเนื้อเยื่อประสาทฟันออก แล้วใช้เครื่องมือ และน้ำยาล้างทำความสะอาดภายในคลองรากฟันจนปราศจากเชื้อโรค

 

อุดโพรงประสาทฟัน

ภาพที่ 3) อุดภายในคลองรากฟันจนแน่นสนิท เพื่อป้องกันการรั่วซึม และไม่ให้เกิดการอักเสบได้อีก

รักษารากฟันด้วยการครอบฟัน

ภาพที่ 4) บูรณะฟันจนเสร็จเรียบร้อย (ภาพตัวอย่างกรณีใส่เดือยและครอบฟัน)

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental