รักษารากฟัน ราคาที่คุ้มค่าถ้ามีเงื่อนไขเหมาะสม

รักษารากฟันราคา

แม้ว่าการรักษารากฟันราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และบางกรณีอาจจำเป็นต้องบูรณะภายหลังการรักษารากฟันหลายขั้นตอน แต่ก็คุ้มค่ากว่าการถอนแล้วใส่ฟันปลอม มีราคาถูกกว่าสะพานฟันหรือรากฟันเทียม โดยเฉพาะในฟันซี่ที่มีการพยากรณ์โรคดี หลังการรักษารากฟันจะสามารถใช้งานฟันซี่นั้นได้เหมือนฟันปกตินานนับสิบปี

แต่ในการรักษารากฟันกรณีที่ค่อนข้างซับซ้อน มีราคาสูง และการพยากรณ์โรคภายหลังการรักษาไม่ดีนัก เช่น ฟันซี่ที่มีรอยผุลุกลามในระดับใต้เหงือกมาก มีเนื้อฟันเหลือน้อย และความแข็งแรงของรากฟันไม่ดีนัก

กรณีเช่นนี้เมื่อทันตแพทย์ได้ประเมินให้ทราบแล้วตามจริงแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคนไข้ว่าจะเก็บฟันซี่นั้นไว้ด้วยวิธีการรักษารากฟันหรือไม่ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างทันตแพทย์และคนไข้ก่อนเริ่มต้นการรักษารากฟัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก

ก่อนเริ่มต้นการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะประเมินว่าฟันซี่ดังกล่าว เมื่อรักษารากฟันแล้วสามารถจะบูรณะให้กลับมาใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถทำได้ หรือ การพยากรณ์โรคของฟันซี่นั้นไม่ดี ไม่เหมาะที่จะรักษารากฟันเพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ ทันตแพทย์ก็จะแนะนำให้ถอนฟัน 

 

ราคาขึ้นกับจำนวนรากฟัน

รักษารากฟัน

 

ราคารักษารากฟัน ปัจจัยหลักจะคิดจากจำนวนของคลองรากฟันซี่นั้นๆ ในฟันหน้ามีรากฟันเดียว การรักษารากฟัน ราคาจึงถูกกว่า ง่ายกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ฟันกรามซึ่งมีคลองรากฟัน 2-4 ราก

 

รักษารากฟันราคา

ราคาค่าใช้จ่ายของการรักษารากฟันซี่หนึ่งๆจนเสร็จเรียบร้อย จะเกิดจากสองส่วน คือ “ค่ารักษารากฟัน + ค่าบูรณะฟัน”

 

รักษารากฟัน ราคา
ฟันรากเดียว (ฟันหน้า ฟันเขี้ยว) 6,000-7,000 บาท
ฟัน 2 ราก (ฟันกรามน้อย) 7,000-8,000 บาท
ฟัน 3-4 ราก (ฟันกราม) 9,000-11,000 บาท
การบูรณะฟันหลังรักษารากฟัน ราคา
กรณีบูรณะด้วยการอุดฟัน ค่าอุดฟัน 1,500-3,500 บาท
กรณีบูรณะด้วยการทำฟันครอบ ค่าครอบฟันเริ่มต้น 10,500 บาท
กรณีเสริมเดือยฟันเพื่อความแข็งแรง +ค่าเดือยฟัน 4,000 บาท
กรณีต้องผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสูงตัวฟันก่อนการครอบฟัน +ค่าผ่าตัดเหงือก 4,000-5,000 บาท

 

ตัวอย่างการประเมินราคารักษารากฟันรวมการบูรณะฟัน

กรณีฟันกรามน้อย+อุดฟัน : ค่ารักษารากฟัน 7,500 + อุดฟัน 2,000

กรณีฟันหน้า+ทำฟันครอบ : ค่ารักษารากฟัน 6,000 + ครอบฟัน 15,000

กรณีฟันกราม+เดือยฟัน+ครอบฟัน : ค่ารักษารากฟัน 10,000 + เดือยฟัน 4,000 + ครอบฟัน non-precious 10,500

กรณีซับซ้อน ฟันกราม+ผ่าตัดเหงือก+เดือยฟัน+ครอบฟัน : ค่ารักษารากฟัน 10,000 + ผ่าตัดเหงือก 5,000 + เดือยฟัน 4,000 + ครอบฟัน non-precious 10,500

 

รักษารากฟันแล้วอุดได้ไหม?

ฟันที่มีรอยผุไม่ใหญ่นักและมีเนื้อฟันเหลืออยู่มากเพียงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยวได้ดี ก็สามารถจะบูรณะด้วยการอุดฟันเหมือนกรณีฟันผุทั่วๆไปได้ แต่บ่อยครั้งฟันที่ผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน มักเหมาะจะบูรณะด้วยการทำครอบฟันซึ่งให้ความแข็งแรงในการใช้งานที่มากกว่า โดยเฉพาะฟันในตำแหน่งที่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมาก

 

การใส่เดือยฟัน (fiber post) มีประโยชน์อย่างไร

ทันตแพทย์ใส่เดือยฟันเพื่อทำหน้าที่ทดแทนโครงสร้างของฟันส่วนที่ถูกทำลายไป ทำให้การครอบฟันมีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

 

การผ่าตัดเหงือกก่อนการทำครอบฟัน (crown lengthening)

หากตำแหน่งของฟันผุอยู่ในระดับใต้เหงือกมาก การบูรณะฟันหลังการรักษารากฟัน จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนของการผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสูงตัวฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันตวิทยาเพื่มขึ้นอีกด้วย เพื่อให้สามารถทำฟันครอบได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

 

สรุป

จะเห็นว่าการบูรณะฟัน 1 ซี่ ด้วยวิธีการรักษารากฟันราคาสูงพอสมควร โดยเฉพาะในกรณีซับซ้อนที่หลังการรักษารากฟันต้องทำการผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสูงตัวฟันก่อนการครอบฟันด้วย

ในกรณีที่การทำนายผลสำเร็จของการรักษารากฟันไม่ค่อยดีนัก เช่น กรณีฟันร้าว ฟันที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก ฟันที่สัดส่วนความยาวรากฟันกับตัวฟันไม่สมดุลทำให้การใช้งานมีความมั่นคงแข็งแรงไม่มากนัก คนไข้อาจพิจารณาทางเลือกอื่นร่วมด้วย กล่าวคือ การถอนฟัน เพื่อใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ซึ่งมีราคาประหยัดกว่า หรือ รากฟันเทียมซึ่งมีราคาสูงกว่าแต่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ฟันธรรมชาติหลังการรักษารากฟันและบูรณะเรียบร้อยแล้ว ก็มีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ดี ดูแลทำความสะอาดง่าย รับรู้ความรู้สึกสัมผัสจากการบดเคี้ยวได้อย่างเป็นธรรมชาติ และรากฟันจะช่วยรักษาสภาพสันเหงือกไว้ไม่ให้ยุบตัว ดังนั้น หากฟันคนไข้ยังมีสภาพที่ค่อนข้างดี การรักษารากฟันก็ยังถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental