เกลารากฟันราคาเท่าไหร่ ทำแค่บางซี่ได้ไหม?

การเกลารากฟัน คือ การรักษาโรคปริทันต์ด้วยการขูดหินปูนทั้งบริเวณที่สะสมอยู่บนตัวฟันและหินปูนที่เกาะตัวบริเวณรากฟันลึกลงไปภายในร่องเหงือก แล้วเกลาผิวรากฟันให้เรียบ เพื่อเอื้ออำนวยให้เนื้อเยื่อเหงือกสามารถกลับมายึดแน่นกับผิวฟันได้อีกครั้ง การเกลารากฟันถือเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตและระยะเวลาในการทำหัตถการของทันตแพทย์ค่อนข้างมาก

 

โรคปริทันต์

 

เกลารากฟัน ราคา

  • รักษาโรคเหงือกด้วยการขูดหินปูนและเกลารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมปริทันต์ ราคาค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,200-1,800 บาท (ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ปีละ 900 บาท)
  • การรักษาเฉพาะตำแหน่ง เกลารากฟันราคา ซี่ละ 300-400 บาท

 

การเกลารากฟันคิดราคาอย่างไร?

การคิดราคาค่าใช้จ่ายจะประเมินจากเวลาที่ทันตแพทย์ใช้ในการทำหัตถการ เนื่องจากคนไข้แต่ละคนมีความรุนแรงของปัญหาต่างกัน ในคนไข้ที่เป็นโรคปริทันต์ในระยะแรกๆ ทันตแพทย์อาจประเมินว่าจะใช้เวลาเกลารากฟันทั้งปากให้เสร็จได้ใน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการเกลารากฟันในขากรรไกรบน และล่างอย่างละครั้ง

ส่วนในกรณีที่คนไข้มีปัญหาโรคปริทันต์รุนแรง ทันตแพทย์จะแบ่งการรักษาเป็น 4 ครั้ง ตามพื้นที่ในช่องปาก 4 quadrant เนื่องจากการเกลารากฟันเพื่อขจัดหินปูนที่สะสมอยู่ลึกใต้เหงือกจำนวนมากนั้น ในเวลา 45-60 นาที อาจทำให้เสร็จเรียบร้อยได้เพียงทีละ quadrant เท่านั้น

ราคาค่าใช้จ่ายในการเกลารากฟันทั้งปาก ในคนไข้แต่ละรายจึงแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของปัญหา และระยะเวลาที่ทันตแพทย์ใช้ในการทำหัตถการนั่นเอง

 

เกลารากฟันเฉพาะบางซี่ได้ไหม

ผู้ที่เป็นโรคปริทันต์มักจะมีหินปูนสะสมอยู่ใต้เหงือกค่อนข้างมากทั่วทั้งช่องปาก อาจมีมากเป็นพิเศษในตำแหน่งที่คนไข้แปรงฟันไม่ดี หรือเป็นตำแหน่งที่ฟันซ้อนเกทำความสะอาดได้ยาก โดยทั่วไปจึงควรเกลารากฟันทั่วทั้งช่องปาก

การเกลารากฟันเฉพาะบางซี่โดยมากใช้ในกรณีฉุกเฉินที่คนไข้มีปัญหารุนแรงในบางตำแหน่ง เช่น มีการอักเสบจนมีหนองอยู่ในร่องเหงือก จึงควรรีบรักษาที่ตำแหน่งนั้นๆให้อาการดีขึ้นก่อน

 

สรุป

การรักษาโรคปริทันต์ด้วยการเกลารากฟัน ราคาค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา ดังนั้น การดูแลสุขภาพเหงือกและฟันอย่างเหมาะสมด้วยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันบริเวณซอกฟัน และเข้าพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนทุก 6 เดือน จึงเป็นคำแนะนำที่เป็นมาตรฐาน

ดังตัวอย่างที่พบว่า คนไข้บางท่านดูแลสุขภาพฟันดีมาก แม้จะอายุขึ้นเลขแปดแล้ว ก็ยังมีฟันที่ดีแทบไม่ต่างจากคนอายุน้อย สามารถใช้งานบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีความสุข 

การดูแลฟันผู้สูงอายุภาพ : ผู้สูงอายุ วัย 84 ปี มีสุขภาพช่องปากดี มีฟันธรรมชาติครบทุกซี่
ที่มาของภาพ : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental