การจัดฟันในเด็ก กรณีฟันล่างคร่อมฟันบน/ฟันบนยื่นมาก

การสบฟันผิดปกติ เช่น ฟันยื่น ฟันซ้อน ฟันบิดเก ปกติจะแนะนำให้เริ่มจัดฟันเมื่อเด็กมีฟันแท้ขึ้นครบหรือเกือบครบแล้ว (อายุประมาณ 11-12 ขวบ)

แต่ถ้าการสบฟันผิดปกตินั้นมีสาเหตุจากการเจริญเติบโตที่ไม่สมดุลกันของขากรรไกรบนหรือล่าง หรือทั้งขากรรไกรบนและล่าง หรือมีสาเหตุจากนิสัยบางอย่าง เช่น ดูดนิ้ว, ใช้ลิ้นดุนฟัน, หายใจทางปาก

ควรได้รับการแก้ไขตั้งแต่ร่างกายยังมีการเจริญเติบโต เพื่อช่วยให้การเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้า มีทิศทางที่สัมพันธ์และสมดุลกัน

 

ลูกอายุ 9 ขวบ มีปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน แก้ไขด้วยวิธีการยืดขากรรไกรจะสามารถช่วยได้หรือไม่?

จัดฟันเด็ก

โดยปกติสาเหตุของปัญหานี้มักจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม หรือบางคนอาจมีสาเหตุจากการสูญเสียฟันน้ำนมด้านหน้าข้างบนเร็วกว่ากำหนด ทำให้ฐานกระดูกขากรรไกรบนไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร หรืออาจมีสาเหตุมาจากตำแหน่งและการทำงานผิดปกติของลิ้นทำให้ขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตยื่นออกมามากกว่าปกติ โดยอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันก็เป็นได้ค่ะ

การแก้ไขจะมีเครื่องมือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา เช่น อาจใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นหรือขยายขากรรไกรบน ให้เจริญเติบโตมารับกับขากรรไกรล่าง หรือใช้เครื่องมือที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง

การแก้ไขปัญหาในช่วงอายุประมาณนี้ เป็นเวลาพอเหมาะเพราะเป็นช่วงฟันชุดผสม (ฟันน้ำนมกับฟันแท้) และร่างกายของเด็กกำลังมีการเจริญเติบโต แต่จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ มักจะต้องจัดฟันต่อด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นในช่วงฟันแท้ และบางกรณีก็ต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด (ในกรณีนี้ต้องทำในช่วงที่หยุดเจริญเติบโตแล้ว)

อย่างไรก็ตาม ปัญหาฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรรีบรักษาในช่วงที่คนไข้ยังมีการเจริญเติบโตอยู่ เพื่อช่วยให้ขากรรไกรบนสามารถเจริญออกมาได้ตามปกติและได้ผลการรักษาที่ดี แม้บางกรณีต้องรักษาต่อด้วยการจัดฟันร่วมกับผ่าตัด ก็จะเป็นการช่วยลดความรุนแรงของปัญหาลงได้ก่อนในระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดนั้น ต้องทำในระยะที่ร่างกายหยุดเจริญเติบโตแล้วค่ะ

 

ลูกมีฟันล่างคร่อมฟันบนตั้งแต่ 2 ขวบ จะเริ่มแก้ไขได้ตอนอายุเท่าไร

อยากเรียนปรึกษาเรื่องฟันของลูกค่ะ ลูกสาวอายุ 2 ขวบ 8 เดือน มีลักษณะฟัน 4 ซี่ล่างคร่อมฟันบน อาจเป็นเพราะฟันบน 4 ซี่หน้าของเค้างุ้มเข้าค่อนข้างมากค่ะ ลักษณะคางหรือกรามล่างก็ดูปรกติค่ะ ที่บ้านก็ไม่มีใครมีปัญหานี้เลยค่ะ คุณแม่ไม่แน่ใจว่าเมื่อฟันแท้ขึ้น อาการดังกล่าวจะหายไปมั้ยคะ และสามารถทำการรักษาหรือแก้ไขได้เร็วที่สุดตอนอายุเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ลักษณะฟันและใบหน้าของลูกสาวดูเหมือนว่าโครงสร้างใบหน้าส่วนบนและขากรรไกรบน จะเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุกรรม (อาจพบลักษณะนี้ในรุ่นบรรพบุรุษหรือญาติลำดับต่างๆได้ นอกจากบุคคลในบ้านเดียวกัน)

ปกติโครงสร้างใบหน้าส่วนบนจะมีการเติบโตก่อนส่วนขากรรไกรล่าง ดังนั้น การมีฟันล่างคร่อมฟันบนอาจจะทำให้ขัดขวางการเจริญเติบโตของโครงสร้างขากรรไกรบนได้ จึงควรแก้ไขตั้งแต่เด็กๆค่ะ

โดยอาจจะใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นส่วนขากรรไกรบนให้โตออกมาเพิ่มขึ้น และแก้ไขฟันล่างสบคร่อมฟันบน ส่วนหน่อฟันแท้ด้านหน้าบนโดยปกติจะอยู่หน้ากว่าตำแหน่งฟันน้ำนม จึงมีโอกาสขึ้นเป็นปกติได้ แต่จะต้องติดตามประเมินตลอดช่วงที่เด็กยังมีการเจริญเติบโตอยู่

เพราะมักพบว่าแม้จะได้แก้ไขตั้งแต่เด็กจนการสบฟันเป็นปกติแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่ขากรรไกรล่างจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นจนกลายเป็นฟันล่างคร่อมฟันบนอีกในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจต้องแก้ไขต่ออีกด้วยการจัดฟัน หรือจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องติดตามประเมินผล และรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโต การได้แก้ไขตั้งแต่เด็กจะได้ประโยชน์ในแง่ทำให้ความรุนแรงของปัญหาลดลง แก้ไขง่ายขึ้น หรือบางกรณีอาจจะมีการเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติเลยก็ได้ค่ะ 

 

ลูกมีฟันบนที่ยื่นมากควรจะจัดฟันดีไหม น้องอายุ 9 ขวบค่ะ

การที่เห็นว่าลูกมีฟันบนยื่น ต้องพิจารณาว่าเป็นกรณีใดค่ะ

กรณีที่ 1. ฟันบนหรือขากรรไกรบนยื่น ส่วนขากรรไกรล่างปกติ
กรณีที่ 2. ฟันบนและขากรรไกรบนปกติ ส่วนขากรรไกรล่างเล็กหรือถอยหลังกว่าปกติ
กรณีที่ 3. ทั้งขากรรไกรบนยื่นและขากรรไกรล่างเล็กและถอยหลังกว่าปกติ

อีกสิ่งที่ควรพิจารณาคือ ลูกมีอุปนิสัยชอบดูดนิ้ว หรือลิ้นดุนฟัน หรือเปล่า

น่าจะลองพาลูกไปพบทันตแพทย์จัดฟันดีกว่าค่ะเพราะหากเป็นสาเหตุจากการเจริญเติบโตของขากรรไกรบน/ล่างที่ไม่สัมพันธ์กันหรืออุปนิสัยที่ควรแก้ไข ก็จะได้แก้ไขตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตค่ะ

โดยเฉพาะถ้าขากรรไกรล่างเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างได้ในช่วงอายุนี้ ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้หรือแบบติดแน่นเฉพาะส่วน

ส่วนการจัดฟันแบบติดแน่นทั้งปาก ปกติเริ่มทำตอนช่วงที่ฟันแท้ขึ้นเกือบครบแล้วค่ะ (อายุประมาณ 11-12 ขวบ)

 

จากการให้คำปรึกษาแบบสาธารณะ
ตอบคำถามโดย ทพญ.ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental