ทำฟันเด็ก ราคา กับทางเลือกในการรักษา

การทำฟันเด็กที่อยู่ในช่วงวัยของชุดฟันน้ำนม หรือชุดฟันผสมนั้น  โดยปกติจะเน้นทันตกรรมป้องกันเป็นเบื้องต้น แต่หากพบว่าเด็กมีฟันน้ำนมผุมาก ทันตแพทย์จะประเมินความเหมาะสมและทางเลือกในการรักษาโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆร่วมกับราคาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

  • สภาพฟันที่ผุมาก/น้อย
  • ความจำเป็นในการเก็บฟันซี่นั้นๆไว้เพื่อใช้ในการบดเคี้ยว
  • เหตุผลด้านการรักษาพื้นที่สำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นมาแทนที่
  • ระยะเวลาที่ฟันน้ำนมซี่นั้นควรจะคงอยู่ในช่องปาก
  • ราคาค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อประเมินว่าคุ้มค่าหรือไม่ ในการที่จะเก็บรักษาฟันซี่นั้นๆไว้

 

สุขภาพช่องปากและฟันที่ดีนั้นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้สมบูรณ์ เริ่มต้นตั้งแต่การรับประทานอาหารได้สะดวก มีโภชนาการที่ดี การเจริญเติบโตของร่างกายโดยรวม พัฒนาการของโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร ไปจนถึงบุคลิคภาพความมั่นใจของเด็กในการเข้าสังคม

 

ทำฟันเด็ก ราคา

 

ทำฟันเด็ก ราคา

ตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำ 0-100
ปรับพฤติกรรมเด็กและให้คำแนะนำ กรณีซับซ้อน 100-400
ขัดฟันด้วย pumice ทั้งปาก 300-400
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (fluoride gel) 400-500
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (fluoride varnish) 500-600
ขูดหินปูนและขัดฟันเด็กทั้งปาก 800-900
อุดฟัน ราคาและวัสดุ เดียวกับอุดฟันผู้ใหญ่ 700-1800
เคลือบหลุมร่องฟัน 400-600
อุดฟันร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 900-1200
ถอนฟันน้ำนม 700-800
รักษารากฟันน้ำนม (pulpotomy) (ไม่รวมค่าบูรณะ) 1800-2500
รักษารากฟันน้ำนม (pulpectomy) (ไม่รวมค่าบูรณะ) 2500-3000
ครอบฟันน้ำนม โลหะไร้สนิม (stainless steel crown) 2500
ครอบฟันน้ำนม ฟันหน้า ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (strip crown) 3000

 

แปรงฟันเด็ก

 

ฟันน้ำนมเดี๋ยวก็หลุดไป ทำไมต้องรักษาให้ยุ่งยาก?

ฟันน้ำนมแม้อยู่ในช่องปากเพียงระยะหนึ่ง แล้วก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ แต่ก็มีความสำคัญ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายทั่วไป สุขภาพในช่องปาก รวมไปถึงการเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้าและพัฒนาการของฟันแท้ คุณพ่อคุณแม่จึงควรช่วยดูแลรักษาฟันน้ำนมของลูกให้ดี ไม่น้อยไปกว่าฟันแท้ที่กำลังจะขึ้นมาแทนที่ในอนาคต

หากฟันน้ำนมไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม แล้วสูญเสียฟันไปก่อนเวลาอันควรจะทำให้มีผลเสียดังนี้

  • ฟันผุอาจทำให้เด็กๆมีอาการเจ็บปวด รับประทานอาหารไม่สะดวก ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
  • การอักเสบติดเชื้อจากฟันผุ อาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อของระบบอื่นของร่างกาย
  • การถูกถอนฟันน้ำนมไปเร็วกว่ากำหนด อาจยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้
  • ฟันกรามน้ำนมที่ถูกถอนไปก่อนเวลาที่ฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่ อาจเป็นสาเหตุของการสบฟันผิดปกติ ฟันซ้อนเก และทำให้ฟันแท้บางซี่ไม่สามารถขึ้นมาในตำแหน่งปกติได้
  • หากเด็กสูญเสียฟันน้ำนมด้านหน้าไป อาจทำให้เด็กรู้สึกขัดเขินๆ และมีผลเสียต่อบุคลิกภาพของเด็กในการเข้าสังคม เช่น เด็กไม่กล้ายิ้มต่อหน้าเพื่อนๆ การออกเสียงพูดไม่ชัด

 

รักษารากฟันเด็ก จำเป็นไหม?

ถึงแม้ว่าจะมีฟันแท้ขึ้นมาทดแทนฟันน้ำนม แต่ฟันน้ำนมยังมีอีกหน้าที่หนึ่ง คือ รักษาตำแหน่งไว้สำหรับฟันแท้ ถ้าฟันน้ำนมหลุดออกไปก่อนเวลาอันควรอาจมีผลให้ฟันแท้ช้อนเกได้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าสมควรจะรักษารากฟันเด็กเพื่อเก็บฟันซี่นั้นไว้ หรือสมควรที่จะถอนออก ทันตแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมทางวิชาการร่วมกับความเห็นของผู้ปกครองเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental