ผ่าฟันคุด ถอนฟันคุด ราคาต่างกันเพราะอะไร?

ผ่าฟันคุด

 

ราคาค่าใช้จ่ายในการผ่าฟันคุด ทันตแพทย์จะประเมินจากความยาก/ซับซ้อนของปัญหาเป็นหลัก โดยมีปัจจัยที่ใช้พิจารณา ดังนี้

  • ความเอียงของซี่ฟัน
  • ตำแหน่งการเบียดชนฟันข้างเคียง
  • รูปร่างของฟันและรากฟัน
  • ระดับความลึกของการฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร

เนื่องจากในการผ่าฟันคุดนั้น ทันตแพทย์จะต้องผ่าตัดเปิดแผ่นเหงือกที่หุ้มอยู่รอบนอก กรอกระดูกที่ปิดซี่ฟันและกรอแบ่งฟันคุดออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้นำออกมาได้อย่างสะดวก โดยรากฟันคุดไม่หักและหลีกเลี่ยงผลกระทบกับฟันซี่ข้างเคียง

การผ่าฟันคุดราคาจึงมีความแตกต่างกัน เนื่องจากความยาก/ซับซ้อนของปัญหาในแต่ละกรณีนั่นเอง

 

ผ่าฟันคุด ถอนฟันคุด ราคา
ถอนฟันกรามซี่สุดท้ายที่ขึ้นได้ปกติ (ถอนฟันคุด) 900-1,500
ผ่าฟันคุดที่ฝังในเนื้อเยื่ออ่อน 2,500-3,000
ผ่าฟันคุดที่มีกระดูกหุ้มบางส่วน มีความเอียงและเบียดชนฟันข้างเคียงไม่มาก 3,000-4,000
ผ่าฟันคุดเคสยาก มีกระดูกหุ้มบางส่วนหรือทั้งหมด มีความเอียงมากหรืออยู่ในแนวนอน 4,000-4,500
ผ่าตัดฟันฝัง 3,000-5,000

 

ทำไมถอนฟันคุดราคาถูกกว่าผ่าฟันคุด?

ฟันกรามซี่ในสุดที่ขึ้นได้เต็มซี่ หากจำเป็นต้องถอนออก ทันตแพทย์สามารถถอนออกได้ในลักษณะคล้ายกับฟันแท้ซี่อื่นๆ

บางครั้งคนไข้อาจเรียกว่า ถอนฟันคุด แต่แท้จริงแล้วฟันกรามซี่ในสุดที่ขึ้นได้ปกติในลักษณะนี้ ตามหลักไม่ถือเป็นฟันคุด ราคาค่าใช้จ่ายในการถอนฟันซี่นี้ออกจึงไม่สูง

 

ผ่าฟันคุดราคา

 

ผ่าฟันคุด ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

ฟันคุด หมายถึง ฟันซี่ใดก็ตามที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก ที่พบบ่อยที่สุดคือ ฟันกรามซี่สุดท้ายในช่องปาก (ซี่ #8, wisdom tooth) ซึ่งเป็นฟันที่จะขึ้นลำดับหลังสุด และอยู่ตำแหน่งในสุดของขากรรไกร จึงมักมีปัญหาว่ามีพื้นที่ไม่พอขึ้น ทำให้หน่อฟันซี่ที่ #8 อยู่ผิดตำแหน่ง หรือเอียง ไม่สามารถจะขึ้นได้ปกติเหมือนฟันซี่อื่นๆ

หากทันตแพทย์ประเมินแล้วว่าฟันซี่ #8 นั้น ขึ้นไม่ได้แน่นอน ควรผ่าฟันคุดออก ก่อนที่จะมีปัญหาอื่นๆตามมา

การผ่าฟันคุดแม้ในกรณีที่จัดว่าเป็นเคสยาก โดยปกติก็ถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนัก คนไข้บางคนอาจเคยฟังประสบการณ์ของคนไข้กรณีผ่าฟันคุดที่มีปัญหา จึงวาดภาพการผ่าฟันคุดว่าน่ากลัว ทั้งๆที่ความจริงไม่ยาก และไม่น่ากลัวอย่างที่กังวล

การตรวจและวางแผนการรักษาที่รอบคอบ โดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ การผ่าฟันคุดก็จะไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนใดๆ

 

ผ่าฟันคุดเจ็บไหม?

หลังการฉีดยาชา ในขณะที่ทันตแพทย์กรอกระดูกหรือฟันคุด คนไข้อาจรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของการกรอเพียงเล็กน้อย โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด และใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ หลังการผ่าฟันคุดคนไข้หลายคนที่เคยกลัวการผ่าฟันคุด จึงมักรู้สึกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

 

ผ่าฟันคุดที่ไหนดี?

การผ่าฟันคุดเป็นงานที่ทันตแพทย์ทั่วไปได้รับการฝึกฝนมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาแทรกซ้อนและผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ในกรณีที่ยากและซับซ้อน ควรทำการผ่าฟันคุดกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก ในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมพร้อม มีระบบการปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน

 

ผ่าฟันคุดใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ไหม?

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ์ในการผ่าฟันคุดได้ปีละ 900 บาท โดยชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ เช่นเดียวกับการใช้สิทธิ์ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

 

ฟันคุดไม่ผ่าได้ไหม?

– ฟันคุดทำให้มีการอักเสบ ปวด บวม เนื่องจากขณะฟันยังขึ้นไม่เต็มซี่มักจะมีเศษอาหารกักอยู่ใต้เหงือก ทำความสะอาดยาก ตำแหน่งที่มีเศษอาหารติดเป็นประจำรวมทั้งฟันซี่ที่ถูกฟันคุดเบียดชน มักจะผุ ถ้าปล่อยไว้นานจนฟันผุลุกลาม อาจสูญเสียฟันข้างเคียงกับฟันคุดนั้นได้

ฟันคุดเบียดชนฟันกราม

– บางกรณีฟันคุดเบียดชนรากฟันจนกระดูกหุ้มรากฟันบริเวณที่ถูกเบียดละลายตัวไปมาก ทำให้พบปัญหาว่าหลังจากผ่าฟันคุดไปแล้ว มีเหงือกร่นบริเวณที่ถูกฟันคุดเบียด ทำให้เสียวฟัน หรือฟันโยกได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาก/น้อย ขึ้นกับตำแหน่งของฟันคุด และอายุของคนไข้

– บางกรณีหน่อฟันคุดอาจพัฒนาไปเป็นถุงน้ำ เกิดการอักเสบ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการรักษามากขึ้น

 

ควรผ่าฟันคุดตอนอายุเท่าไร?

ผ่าฟันคุดอายุเท่าไร1. เริ่มมีหน่อฟันซี่ที่ #8 เกิดขึ้นในขากรรไกร เมื่ออายุประมาณ 8 ขวบขึ้นไป
2. การสร้างส่วนตัวฟันและการสะสมแคลเซียมที่ตัวฟันสมบูรณ์เมื่ออายุ ประมาณ 13-14 ปี
3. เริ่มมีการสร้างส่วนรากฟันช่วงอายุ 14 ปีขึ้นไป จนอายุ 16-17 ปี จะมีการสร้างรากฟันได้ประมาณครึ่งราก
4. การสร้างรากฟันเสร็จสมบูรณ์เมื่ออายุประมาณ 19-20 ปี

รากฟันสั้น

ช่วงอายุที่พิจารณาผ่าฟันคุด ถอนฟันคุดได้ โดยไม่ยากนัก คือช่วงอายุตั้งแต่ 16-18 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการสร้างรากฟันเพียงประมาณครึ่งรากดังภาพด้านบน และตัวฟันอยู่ในระดับที่ใกล้ขึ้น (ฝังในกระดูกไม่ลึกมาก)

กรณีที่คนไข้กำลังจะจัดฟัน หากฟันคุดอยู่ในลักษณะที่อาจมีปัญหาในระหว่างจัดฟัน ทันตแพทย์มักแนะนำให้ผ่าออกก่อนเริ่มจัดฟัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental