ผ่าฟันคุดใช้เวลานานไหม กี่นาทีถึงจะเสร็จ?

การผ่าฟันคุดและการผ่าตัดในช่องปากอื่นๆ เช่น ผ่าตัดฟันฝัง การฝังรากฟันเทียม เป็นต้น เป็นการทำหัตถการในพื้นที่เล็กๆที่ต้องอาศัยความละเอียดในการทำเป็นอย่างมาก

นำมาซึ่งคำถามที่คนไข้มักจะสงสัยว่า การผ่าฟันคุดครั้งนี้คุณหมอจะใช้เวลานานเพียงใด…ซึ่งอาจเป็นคำถามที่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนค่อนข้างยาก เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย อย่างไรก็ตาม อาจแบ่งได้เป็น 3 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้

ผ่าฟันคุดใช้เวลานานไหม

 

1. ปัจจัยของตัวทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าฟันคุด

หากหมอมีประสบการณ์สูงหรือมีความเชี่ยวชาญ ก็อาจใช้เวลาที่น้อยกว่าในการทำหัตถการ

 

2. ปัจจัยด้านสถานพยาบาลและอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ครบครันและมีความทันสมัย ย่อมทำให้ทันตแพทย์ทำงานได้ง่าย สะดวก และแม่นยำ ทำให้ใช้เวลาลดลงเมื่อเทียบกับสถานพยาบาลที่ไม่มีความพร้อม

 

3. ปัจจัยด้านผู้ป่วย

อายุ โรคประจำตัว ความหลากหลายทางกายวิภาค ระดับยากง่ายของงาน ซึ่งทั้งหมดส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาที่ทันตแพทย์ใช้เวลาในการทำหัตถการ

อีกทั้งสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่ง คือความร่วมมือในการรักษาของคนไข้ หากคนไข้ให้ร่วมมือในการทำหัตถการก็จะส่งผลให้ทันตแพทย์มีสมาธิ ส่งผลให้ทำหัตถการได้รวดเร็วมากขึ้น

 

สรุป

โดยปกติผ่าฟันคุดใช้เวลาประมาณ 20-60 นาที โดยขึ้นกับ 3 ปัจจัยหลัก คือ ระดับความยากง่ายของงาน ความพร้อมของสถานพยาบาล ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ ทั้งนี้ ขอให้คนไข้ผ่อนคลาย ทันตแพทย์ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะให้การรักษาที่สมบูรณ์ในเวลาที่น้อยที่สุดเพื่อคนไข้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental