รีเทนเนอร์ใส กับ รีเทนเนอร์แบบลวด | ราคา ข้อดี-ข้อเสีย

รีเทนเนอร์ใส คือ เครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังจัดฟัน ซึ่งทำจากพลาสติกชนิดใสกลมกลืนไปกับการเรียงตัวของซี่ฟัน ทั้งยังมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นพอที่จะรักษาสภาพฟันให้คงที่ มีการสบฟันที่ดีและเรียงตัวสวยงามได้ ภายหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว

รีเทนเนอร์แบบใส กับ รีเทนเนอร์แบบลวด

คนไข้ที่จัดฟันโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น สามารถเลือกใช้ รีเทนเนอร์แบบใส (ที่ออกแบบโดยแลปในประเทศ) หรือ รีเทนเนอร์แบบลวด ก็ได้ โดยทั่วไปมักมีราคาเท่ากัน แต่รีเทนเนอร์แบบใสจะมีอายุใช้งานสั้นกว่า

ส่วนในกรณีที่คนไข้จัดฟันแบบใสอยู่แล้ว เช่น จัดฟันแบบ Invisalign เป็นต้น ก็จะมีรีเทนเนอร์แบบใสให้ 1 ชุด รวมอยู่ในเซ็ต โดยหากต้องการรีเทนเนอร์เพิ่มอีก การสั่งทำจากบริษัทในต่างประเทศแบบนี้มักจะมีราคาค่อนข้างสูง

 

รีเทนเนอร์ใส ราคา

รีเทนเนอร์แบบลวด ราคาชิ้นละ 2,500 บาท

รีเทนเนอร์ใส ราคาชิ้นละ 2,500 บาท

รีเทนเนอร์แบบติดแน่น ค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี

รีเทนเนอร์ชนิดเฝือกสบฟัน ราคาชิ้นละ 3,000-5,000 บาท

 

รีเทนเนอร์มีกี่แบบ แบบไหนดี

การคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน สามารถออกแบบรีเทนเนอร์ได้หลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากปัญหาก่อนเริ่มจัดฟัน และความต้องการควบคุมตำแหน่งฟันและการสบฟันให้คงที่ โดยสามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 

1) รีเทนเนอร์ใส

คือ เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดหนึ่งที่ทำจากแผ่นพลาสติกใสที่มีความหนาไม่มาก (ประมาณ 0.5-0.75 มม.) โดยจะครอบคลุมฟันทุกซี่/ทุกด้านในแต่ละขากรรไกร

รีเทนเนอร์ใส

ข้อดี

 • ควบคุมตำแหน่งฟันได้ทุกมิติ เพราะครอบคลุมซี่ฟันทุกด้าน จึงเหมาะในการควบคุมฟันในแนวดิ่ง เช่น คนไข้ที่ก่อนจัดฟันมีปัญหาฟันสบลึก
 • ทำจากวัสดุโปร่งใสที่มองแล้วกลมกลืนไปกับฟันธรรมชาติ ทำให้มองไม่เห็นว่ามีการใส่เครื่องมือในช่องปาก
 • ถอดล้างทำความสะอาดง่าย แปรงฟันสะดวก
 • สามารถใช้แก้ไขตำแหน่งฟันได้เล็กน้อย
 • บางกว่ารีเทนเนอร์แบบลวด จึงใส่สบายกว่า สามารถพูดได้ชัดตั้งแต่แรก

ข้อเสีย

 • ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้ในการใช้งาน
 • ความทนทานและอายุการใช้งานสั้นกว่าแบบลวด
 • หากแผ่นพลาสติกมีความหนามากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาฟันหน้าสบเปิดได้
 • ใช้ไปนานๆมักจะฉีกขาดบนด้านบดเคี้ยว เนื่องจากการสึกกร่อนจากแรงกัด
 • หากถูกกดทับแรงๆอาจแตกได้

 

2) รีเทนเนอร์แบบลวด

เป็นเครื่องมือคงสภาพฟันแบบถอดได้ ซึ่งมีเส้นลวดจัดฟันโอบควบคุมตำแหน่งฟันให้คงที่ อาจจะมีลวดสปริงสำหรับ ปรับ/แก้ไข ตำแหน่งฟันเพิ่มเติมได้เล็กน้อย

รีเทนเนอร์แบบลวด

ข้อดี

 • ทันตแพทย์สามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการควบคุมตำแหน่งฟัน รวมถึงหากต้องการแก้ไขเล็กๆน้อยๆก็สามารถเพิ่มสปริงบนรีเทนเนอร์ได้
 • ถอดล้างทำความสะอาดง่าย แปรงฟันสะดวก
 • อายุการใช้งานนาน
 • เลือกสีสันลวดลายได้
 • กรณีคนไข้ที่ต้องใส่ฟันปลอมหลังจากจัดฟันเสร็จ สามารถใส่ซี่ฟันปลอมชั่วคราวบนรีเทนเนอร์ได้ จนกว่าจะทำฟันปลอมถาวรเสร็จ จึงตัดซี่ฟันปลอมออกโดยอาจไม่ต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่

ข้อเสีย

 • ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้ในการใช้งาน
 • อาจทำให้พูดไม่ชัดในช่วงแรกๆ แต่สามารถปรับตัวและฝึกได้ในเวลาสั้นๆ
 • มีโอกาสแตกหัก และบิดเบี้ยวได้
 • บางครั้งอาจมีการกดหรือระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปากบ้าง แต่ทันตแพทย์สามารถจะปรับแก้ได้ไม่ยาก

 

3) รีเทนเนอร์แบบติดแน่น

มักจะทำในฟันล่างโดยใช้ลวดดัดโค้งไปตามแนวด้านหลังของฟันหน้าด้านล่าง แล้วใช้วัสดุยึดลวดติดกับฟันแต่ละซี่

ข้อดี เหมาะกับกรณีที่จัดฟันปิดช่องห่างเนื่องจากขนาดฟันเล็กไม่สมดุลกับขนาดของฐานขากรรไกร

ข้อเสีย การแปรงฟันทำความสะอาดยาก

 

4) รีเทนเนอร์ชนิดเฝือกสบฟัน

บางครั้งพบว่าคนไข้จัดฟันโดยเฉพาะผู้ใหญ่มีปัญหาฟันสึก หรืออาจเคยมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร การใช้เฝือกสบฟันเป็นรีเทนเนอร์ก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมกับคงสภาพฟันไปด้วยในตัว

 

หลังจัดฟันแล้ว ต้องใส่รีเทนเนอร์ไปนานแค่ไหน

รีเทนเนอร์จะทำหน้าที่ควบคุมตำแหน่งของฟันที่จัดเสร็จแล้วให้คงที่ จนสภาพแวดล้อมในช่องปาก กระดูกและเนื้อเยื่อรายรอบซี่ฟันแข็งแรงสมบูรณ์ พอที่จะคงสภาพฟันไว้ในตำแหน่งนั้นได้ดี โดยใช้ระยะเวลานานพอสมควร

 • ในปีแรก : แนะนำให้ใส่ตลอดเวลารวมทั้งตอนนอน ถอดเฉพาะเวลาทานอาหารและแปรงฟัน
 • ปีถัดไป : ใส่เฉพาะตอนนอนทุกคืน
 • ระยะยาว : สามารถใส่รีเทนเนอร์เพียงสัปดาห์ละ 2 คืน ก็เพียงพอที่จะคงสภาพฟันให้คงที่ได้
 • ข้อยกเว้น : กรณีฟันห่างเนื่องจากซี่ฟันมีขนาดเล็กไม่สมดุลกับฐานขากรรไกร เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วควรใส่รีเทนเนอร์สม่ำเสมอไปตลอด

ถ้าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ ฟันที่จัดไว้สวยงามดีแล้วก็มีโอกาสเคลื่อนกลับได้ โดยมักจะกลับไปในลักษณะเดิมก่อนจัดฟัน แต่ไม่กลับไปเป็นมากเท่าเดิม ดังนั้น ทันตแพทย์จัดฟันจึงต้องทำรีเทนเนอร์ให้คนไข้ใส่หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันทุกคน

ควรกลับไปตรวจรีเทนเนอร์เป็นระยะๆตามนัด เพื่อจะได้ปรับแต่งรีเทนเนอร์ตามความจำเป็น เมื่อตำแหน่งฟันคงที่ดีแล้วทันตแพทย์จะแนะนำการปรับลดเวลาใส่รีเทนเนอร์

การมีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดฟันมาก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้สภาพฟันที่จัดไว้ดีแล้วนั้น มีความสวยงามและสบกันในตำแหน่งที่ถูกต้องใช้งานได้ดีไปตลอดค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental